Kõrghariduse hindamiseksperdi sooviavaldus

Sooviavaldus kandideerimiseks Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamiseksperdiks

Nimi *

Aadress *

Mobiiltelefon *

Email *

Sünniaeg *

Hindamisprotsess, milles soovite eksperdina osaleda *:

Palun täpsustage järgnevalt, millise õppekavagrupi eksperdina soovite osaleda:

Keelteoskus *

Palun määratleda keeleoskuse tase lähtudes
Euroopa Keelemapist

Haridus (eriala, kvalifikatsioon, kõrgkool, lõpetamise aasta *

Töökogemus - töökoht (organisatsiooni nimetus), töötamise aeg, ametikoht, ülevaade tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest *

Põhjendus kandideerimiseks

Palun kirjeldage, miks olete huvitatud hindamiseksperdiks saamisest ja miks sobite hindamiseksperdiks *

Ülevaade senisest kvaliteedi hindamise alasest kogemusest *