Vaidekomisjon

Vaidekomisjon on nõuandev organ, kes esitab EKKA kõrghariduse hindamisnõukogule oma erapooletu arvamuse nõukogu toimingute või otsuste peale esitatud vaide põhjendatuse osas. Vaidekomisjon nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning sinna kuuluvad neli liiget ja asendusliiget. Komisjon kutsutakse kokku vajaduspõhiselt.

Komisjoni moodustamine on reguleeritud dokumendis “EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord”, mis on leitav regulatsioonide alt.

SA Archimedes nõukogu on kinnitanud vaidekomisjoni koosseisus:

Rektorite Nõukogu esitatud liikmed:
– liige Liina Siib, Eesti Kunstiakadeemia professor, õppetooli juhataja
– asendusliige Tõnu Meidla, Tartu Ülikooli professor

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esitatud liige:
– liige Peeter Kukk, Kaitseväe Akadeemia dotsent
Asendusliiget RKRN sobivate kandidaatide puudumisel ei esitanud.

Eesti Tööandjate Keskliidu esitatud liikmed:
– liige Maarika Liivamägi, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht
– asendusliige Olav Aarna, SA Kutsekoda juhatuse nõunik

Eesti Üliõpilaskondade Liidu esitatud liikmed:
– liige Liina Hirv, Tartu Ülikooli üliõpilane
– asendusliige Vanessa Yasmine Birgitta Roosmets, Estonian Business Schooli üliõpilane