Otsime täienduskoolituse õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamiseksperte

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viib läbi lävendipõhist kvaliteedi hindamist Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe kvaliteeti lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA

hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe kvaliteedi hindamiseks.

Oled oodatud kandideerima, kui oled erialaspetsialist ühes (või mitmes) järgmises valdkonnas:

 • juuksuritöö ja iluteenindus;
 • teraapia ja taastusravi (massaaž, taimeravi, toitumisteraapia);
 • sotsiaaltöö ja nõustamine;
 • arvutikasutus;
 • isikuareng;
 • juhtimine ja haldus (ettevõtlus, raamatupidamine, finantsjuhtimine, projektijuhtimine, kvaliteedijuhtimine, personalijuhtimine);
 • mehaanika ja metallitöö (keevitustööd, kraanade ja tõstukite juhtimine, tööohutus);
 • turundus ja reklaam (veebiturundus, müügitöö).

Valikul eelistatakse kandidaate, kellel on lisaks:

 • varasem kogemus õppekavade koostamise, arendamise või hindamise alal või
 • kvaliteedi hindamise kogemus hariduse valdkonnas või
 • koolituste läbiviimise kogemus eelnimetatud erialavaldkondades või
 • kutsestandardite väljatöötamise või kutsekomisjonide/hindamiskomisjonide töös osalemise kogemus.

Kasuks tulevad teadmised täienduskoolituse valdkonnast ja õppijakesksest lähenemisest ning vene keele oskus.

Hindamiseksperdiks ei saa kandideerida Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks olevate asutuste juhid või koolitusjuhid.

Valituks osutunud eksperdid läbivad EKKA korraldatud õppepäeva, mis toimub 31. märtsil 2020 Tallinnas.

Ekspertide ülesanneteks on:

 • hinnata täienduskoolitusasutuse õppekavasid;
 • hinnata õppe kvaliteeti, tuginedes täienduskoolitusasutuse enesehindamise küsimustikule ja muudele dokumentidele, vajadusel viia läbi intervjuu või osaleda paikvaatlusel;
 • koostada hindamisaruanne.

Töövormiks on üldjuhul koosolek. Hindamiskomisjoni liikme töö on tasustatav töövõtulepingu alusel.

Avaldusi konkursil osalemiseks ootame kuni 10. märtsini 2020, kandideerimiseks täitke avaldus SIIN.

Lisainformatsioon: Irma Estra, irma.estra@archimedes.ee, tel 5620 8174

Lävendipõhisest hindamisest saab lugeda siit.