EKKA sõlmis lepingu piiriülese institutsionaalse akrediteerimise läbi viimiseks Armeenias Yerevan Haybusak Universitys

Septembri lõpus viisid Heli Mattisen ja Hillar Bauman EKKAst Armeenia pealinnas  Jerevanis läbi institutsionaalse akrediteerimise sissejuhatava koolituse Yerevan Haybusak University’s. Edukas koolitus andis kõrgkoolile lõpliku kindluse sõlmimaks  EKKAga  koostööleping, mille kohaselt viib EKKA 2019. aastal kõrgkoolis läbi institutsionaalse akrediteerimise.

Akrediteerimine viiakse läbi lähtuvalt Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest nagu ka kõik muud EKKA hindamised,  üksiti on hindamise aluseks Eestis alates järgmisest aastast käivituv institutsionaalse akrediteerimise uus mudel ja juhend.

EKKA jaoks ei ole piiriülene hindamine midagi uut, 2015. aastal hinnati Moldovas õigusteaduse õppekavu, 2016-2017 viidi Aserbaidžaanis läbi institutsionaalse akrediteerimise piloothindamised kolmes ülikoolis koostöös Soome kvaliteediagentuuriga FINEEC, 2017. aastal akrediteeriti OSCE piirivalvekolleži täienduskoolituse õppekava Tadžikistanis. Kogemust omatakse ka koostööst kolmandate riikidega nende hindamissüsteemide üles ehitamisel. Siiski on EKKA jaoks tegemist esimese iseseisva piiriülese institutsionaalse akrediteerimisega.

Yerevan Haybusak University näol on tegemist Armeenia suurima eraülikooliga, mis pakub õppekavu nii humanitaaria, õiguse, kunstide kui meditsiini valdkonnas. Ülikool on tegutsenud Armeenias alates 1992. aastast. Kõik õppekavad on saanud akrediteeringu kohalikult kvaliteediagentuurilt ANQA.