EKKA otsib tõlkijat

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsib inglise-eesti-inglise suuna tõlkijat, kes valdab hariduse valdkonna terminoloogiat nii eesti kui ka inglise keeles ning kellel on eelistatavalt varasem kogemus hariduse valdkonna tekstide tõlkimisel eesti keelest inglise keelde.

Tõlkija ülesandeks on EKKA töödokumentide (nt hindamisotsused, kodulehe tekstid, regulatsioonid jms) tõlkimine ja toimetamine. Orienteeruv tõlkemaht aastas on 500 lk. Tõlkija peab olema valmis tõlkima vähemalt viis lehekülge nädalas.

Töö eest tasumise aluseks on lehekülje (1800 tähemärki) maksumus.

Motiveeritud avalduse koos hinnapakkumisega ja näited tõlgete kohta hariduse valdkonnas (võimaluse korral koos veebiviidetega) palume saata hiljemalt 31. jaanuariks 2020 e-posti aadressile margit.puik@archimedes.ee. Vajadusel saab täiendavaid selgitusei samal e-posti aadressil.