Tutvustus

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Eksperdid hindavad õppe kvaliteeti ka siis, kui kõrgkool taotleb esmakordselt kõrgharidusõppe läbiviimise luba.

EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

EKKA põhitegevused:

 Aruanded

Self-Evaluation Report. External Review of Estonian Higher Education Quality Agency (2012)
Panel Report of the external review of Estonian Higher Education Quality Agency (EKKA) (March 2013)
EKKA`s Conclusions Regarding the Suggestions of the ENQA Review Panel