Tudengite kvaliteedivõrgustik

Kutse tudengite kvaliteedivõrgustikuga liitumiseks 

Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu kõrgkoolis just häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis kõrgkooli korralduse, õppetöö või Sinu enda õpingute osas võiks olla kõige tulemuslikum? Millised võimalused aitaksid kaasa tudengite osalusele teadustegevuses või on „teadusmaailm“ miski, millega esmakordne kokkupuude peaks jääma doktoriõpingute aega? Need on mõned küsimused, millega tudengid kvaliteedivõrgustikus tegelevad. Isegi kui Sinul ei ole vastuseid, on Sinu kui tudengi arvamused ja ideed väga väärtuslikud!

Miks liituda?

  • uued pädevused ja oskused, millest on abi erinevate väljakutsete lahendamisel: nt teadmised ja oskused kvaliteedihindamisest, arengu planeerimisest, läbirääkimistest;
  • võimalus mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat;
  • vabatahtliku töö kogemus;
  • sisukad koolitused, huvitavad aruteluringid ja teised temaatilised sündmused;
  • uued tutvused ja suhtlusvõrgustik;
  • võimalus kandideerida rahvusvahelistesse hindamiskomisjonidesse tudengieksperdiks.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus aadressil jekaterina.masenko@archimedes.ee.

NB! Võrgustikuga liitumiseks ei pea olema oma kõrgkooli esinduse ega ka muu tudengite organisatsiooni liige.

Sooviavalduses palume esitada järgnevad andmed:
1) Nimi
2) Kõrgkool, eriala ja õpingute alustamise aasta
3) E-posti aadress, telefoninumber
4) Kas oled seotud tudengiesinduse või mõne muu tudengeid koondava ühendusega?
5) Lühike selgitus, miks oled huvitatud tudengite kvaliteedivõrgustikku kuulumisest?

Lisainformatsioon: Jekaterina Masenko, tudengite kvaliteedivõrgustiku projektijuht, jekaterina.masenko@archimedes.ee, tel 59032163

Tudengite kvaliteedivõrgustik

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsunud ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku.

Tudengite kvaliteedivõrgustiku eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

kvaliteedivorgustiku_joonis

Esiteks on võrgustik koostööplatvorm tudengitele, mille peamiseks mõtteks on süsteemselt jagada häid praktikaid, analüüsida kitsaskohti ja probleeme ning leida lahendusvõimalusi. Sealjuures võetakse arvesse nii tudengiesinduste, EÜLi kui ka EKKA analüüse ja seisukohti.

Teiseks on võrgustik stardiplatvorm ehk mootor, mille toega kutsutakse nii võrgustiku liikmete kui ka teiste tudengite kaasabil ellu häid algatusi kõrgkoolides ning seda just nendes valdkondades, milles üliõpilaste panus asjakohane on. See, millised on reaalsed sammud eri kõrgkoolides, sõltub kahtlemata ka kõrgkoolide ja tudengiesinduste ootustest.

Ja kolmandaks on võrgustiku liikmed ekspertideks, keda Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur kaasab enda ja teiste agentuuride tegevustesse.