Täienduskoolituse nõukoda

EKKA juurde kuulub täienduskoolituse nõukoda. Täienduskoolituse nõukotta kuuluvad nii riigi, täienduskoolituste suurtellijate kui ka koolitusasutuste katusorganisatsioonide esindajad.

Täienduskoolituse nõukoja koosseis

Annika AllikasEesti Sisekoolituse Arendamise Liit, juhatuse esimees
Anneli HabichtEesti Puuetega Inimeste Koda, tegevjuht
Ants SildEesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit,  juhatuse liige ja Baltic Computer Systems AS-i juhataja
Birgit LaoSA Innove, juhatuse liige
Asendusliige Tanel Oppi
Elo AllemannHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Innovatsioonikeskuse juhataja
Kaido VestbergEesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit, juhatuse esimees
Külli OjasaarKoolitusjuhtide Kogu esindaja, Tartu Linnavalitsuse personalijuht
Margit DüünaEesti Vabaharidusliit, volikogu esimees
Piret LemsaluEesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonda kuuluva AS Hoolekandeteenused, juhatuse liige
Reelika LeetmaaEesti Töötukassa, juhatuse liige
Tanel LinnusEesti Kutseõppe Edendamise Ühing, aseesimees
Teele PäivalillPARE esindaja, Omniva personaliarenduse projektijuht
Terje HaidakHaridus- ja Teadusministeerium, Täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
Ülle KesliEesti Akadeemilise Täienduskoolituse Koostöövõrgustiku esindaja, Tartu ülikooli Elukestva õppe keskuse täiendusõppekeskuse juhataja

Nõukoja kutsub kokku ning koosolekuid kavandab ja juhib Heli Mattisen.

Ülesanded

Täienduskoolituse nõukoja eesmärgiks on toetada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamist järgmistesse tegevustesse panustamisega:

  • anda tagasisidet täienduskoolituse kvaliteedi hindamise juhendi projektile;
  • kooskõlastada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise juhend;
  • kooskõlastada ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile täienduskoolituse kvaliteedi arendamiseks (sh seadusandluse muutmiseks);
  • olla valdkondlikeks kõneisikuteks – levitada nõukoja poolt heaks kiidetud põhimõtteid ja hindamiste tulemit sidusrühmade hulgas.