Ekspertide töörühm

Täienduskoolituse töörühma kuuluvad:

 • Anni Sild, BCS Koolitus AS, koolitusjuht; KFL
 • Georgi Skorobogatov, Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukond MTÜ, juhatuse liige
 • Heli Kaldas, Eesti Rahvaülikoolide Liit, juhatuse liige
 • Kristel Jalak, Kera OÜ, juhatuse liige, koolitaja, konsultant; DevelopDesign
 • Riina Kütt, Koolituskeskus Tungal, juhatuse liige, koolitaja
 • Sigrid Aruväli, Innowise OÜ, juhatuse liige, koolitaja
 • Heli Mattisen, EKKA, juhataja
 • Kaija Kumpas-Lenk, EKKA, arendusjuht
 • Evelin Kattai, EKKA, täienduskoolituse hindamiskoordinaator
 • Margit Puik, EKKA, kutseõppe hindamiskoordinaator

Töörühma liikmete tööülesanded:

 1. töötada välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise kontseptsioon;
 2. töötada välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise rakenduskava ja juhendmaterjal;
 3. kvaliteedi hindamise süsteemi eneseanalüüsi ja hindamisekspertide koolituste läbiviimine;
 4. arutelukoosolekutel osalemine, mis toimuvad perioodil märts–juuni 1–2 korda kuus.

Töö periood: 1. märts–31. detsember 2019. Töörühma kutsub kokku, koosolekuid kavandab ja juhib Kaija Kumpas-Lenk.