Täienduskoolituse kvaliteedi edendamise projekt

2018. aasta sügisest töötab EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning asub seda ka ellu viima.

Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki:

  • Läbi viia uuring täienduskoolituse valdkonna olukorra kaardistamiseks.
  • Arendada koostöös valdkonna sidusrühmadega välja täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgi kontseptsioon ning seda ka piloteerida.

Projekt näeb ette hindamismetoodika välja töötamist, hindamisekspertide leidmist ja koolitamist ning vastavushindamise läbi viimist umbes 140 täienduskoolitusasutuses. Samuti analüüsime hindamiste käigus välja selgitatud koolitusvajadusi täienduskoolitusasutuste seas ning pakume vastavaid koolitusi ja nõustamist.

Uuringu läbiviimine algab 2018. aasta oktoobrist ja koolitused nii ekspertidele kui ka koolituspakkujatele toimuvad juba 2018. aastal.

Projekti teises etapis (2019. a) loodav kvaliteedimärgi süsteem peaks andma ühest küljest õppijatele suurema kindlustunde pakutava õppe kvaliteedi osas, teisalt aga lisama ka täienduskoolitusasutustele motivatsiooni süstemaatiliselt panustada õppekvaliteedi tagamisse.

Projekti tegevuste kohta lugege lähemalt siit.

Tegevuste elluviimise eest EKKA-s vastutavad arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk ja hindamiskoordinaatorid Evelin Kattai ning Irma Estra.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi 2014-2020.1.06.002.02.15-0003 „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse 6.5 „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ vahenditest.