Kutsehariduse hindamisnõukogu

EKKA juurde kuulub kutsehariduse hindamisnõukogu. Hindamisnõukogusse kuuluvad kutsehariduse ja selle kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.

Kutsehariduse hindamisnõukogu koosseis

Indrek Peterson

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor; Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Triin PloompuuEesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht; Eesti Masinatööstuse Liidu kutsekomisjoni esimees
Jüri Jõema

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht; Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Pille Meier

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu hariduse ja tööstuse teemajuht, puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klastri juht; Metsanduse Kutsenõukogu esimees, metsanduse kutsekomisjoni esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Maarika LiivamägiEesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht; Teeninduse Kutsenõukogu liige
Sole-Riin SeppTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liige
Jana TrollaAS Lõuna-Eesti Haigla õendusjuht
Tiia Randma

Kutsehariduse hindamisnõukogu esimees

SA Kutsekoja juhatuse liige; OSKA arendusjuht

Tanel OppiSA Innove haridusuuenduste agentuuri juht
Anneli EntsonEesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Gerli AasEesti Töötukassa strateegiajuht
Erni Ajaots

Kutsehariduse hindamisnõukogu aseesimees

Kehtna Kutsehariduskeskuse õppeosakonna juhataja, kooli nõukogu liige; Eesti Geodeetide Ühingu kutsekomisjoni liige ja kutseeksami hindamiskomisjoni liige; Eesti Geoloogia Seltsi kutsekomisjoni liige

Liisbeth Michelson2016– praeguseni Tartu Kutsehariduskeskus bürootöö eriala (kutsekeskharidus) õpilane, Tartu KHK õpilasesinduse esimees (2018–2019), kooli nõukogu liige

Hindamisnõukogu selle koosseisu volitused lõpevad 8. mail 2022. aastal.

Hindamisnõukogu sekretär on Marge Kroonmäe.

Kutsehariduse hindamisnõukogu ülesanded

  • Kinnitab Eesti kutsehariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja regulatsioonid;
  • kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
  • kooskõlastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri arengukava ja tegevuse aastaplaani.

Dokumendid

Hindamisnõukogu koosseisu kinnitas SA Archimedes nõukogu 08.05.2019 protokolliga nr 125.

Kutsehariduse hindamisnõukogu moodustamise kord (kinnitanud SA Archimedes nõukogu 09.04.2019)

Kutsehariduse hindamisnõukogu töökord (kinnitanud SA Archimedes nõukogu 09.04.2019)