Kõrghariduse välishindamine alates 1. septembrist 2019

Uus institutsionaalse akrediteerimise juhend ning sidusrühmade tagasiside institutsionaalse akrediteerimise aruteluringile (veebruar 2018)

Kõrghariduse välishindamise uue kontseptsiooni väljatöötamise protsess ja tulemused (seisuga august 2017)

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on aastatel 2012 – 2016 läbi viinud kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise  12 rakenduskõrgkoolis ja 5 ülikoolis. EKKA on algatanud arutelu hindamise uue perioodi väljatöötamiseks. Allpool leiate aruelu taustaks olevad materjalid.