Institutsionaalse akrediteerimise hindamisotsused ja aruanded

Eesti kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise hindamisotsused ja aruanded leiad vastava kõrgkooli nimele klõpsates.

  Tunnustust vääriv

Ülikoolid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tartu Ülikool

Worthy of recognition

Rahaliste vahendite ja taristu juhtimine

Rakenduskõrgkoolid

Kõrgem Usuteaduslik Seminar

* Seatud kõrvaltingimus, mille täitmise kohta tuleb esitada hiljemalt 26.02.2021 aruanne.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Eesti Lennuakadeemia

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud.

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

2019–2022

Kaitseväe Akadeemia

* Seatud kõrvaltingimus on täidetud.

Kõrgem Kunstikool Pallas

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

* Seatud kõrvaltingimus, mille täitmise kohta tuleb esitada hiljemalt 27.02.2023 aruanne.

Ühiskonna teenimine


Ühiskonna teenimine

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

* Seatud kõrvaltingimus, mille täitmise kohta tuleb esitada hiljemalt 27.02.2023 aruanne.

Ühiskonna teenimine


Kõrgkooli juhtimine

Sisekaitseakadeemia

Ressursid; õppekava


* Seatud kõrvaltingimused on täidetud.

2012–2019

Kõrgkooli juhtimine; ühiskonna teenimine