EKKA kvaliteedimärk

EKKA kvaliteedimärgi omistab kõrgkoolile EKKA hindamisnõukogu võttes vastu institutsionaalse akrediteerimise otsuse akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks ilma kõrvaltingimuseta. Kvaliteedimärk tõendab, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse.

Vaata ka EKKA kvaliteedimärgi statuut

EKKA kvaliteedimark

Kvaliteedimärk on praeguseks omistatud  järgmistele kõrgkoolidele: