Kõrghariduse kevadkonverents “Muutuste tuuled” 2018

pais750pxl

Toimus 24. mail 2018 hotellis Euroopa. Konverentsi ennelõunane osa on järelvaadatav siin. Vaadake konverentsil tehtud fotosid siit.

Kava :

10.30-10.45 Tervitus ja sissejuhatus
10.45-11.45 Mida tulevik toob? – Professor Raul Eamets, Tartu Ülikool: Esitlus
11.45-12.05 Kõrghariduse deebet ja kreedit – 2011-2018 hindamistulemuste inventuur – Liia Lauri, EKKA: Esitlus
12.05-12.30 Uued tuuled kvaliteedihindamises – Heli Mattisen, EKKA: Esitlus

13.30-14.45 Paralleelsessioonid: tutvuge ettekannete annotatsioonidega 
1) Õppijakeskne õppimine ja õpetamine – mis see on ja kuidas seda saavutada?
Väljundipõhise õppe rakendamine – kolm sõnumit: Kaija Kumpas-Lenk, Tallinna Ülikool
Individuaalne mentorlus kõrgkoolis: Einike Pilli & Meego Remmel, Kõrgem Usuteaduslik Seminar

2) Kvaliteedikultuur – bürokraatia kõrgem pilotaaž või GPS, mis aitab kohale jõuda?
Vastuvõtuprotsessi juhtimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli näitel: Jaana Sepp ja Kristiina Pullerits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Mitte ainult kõrgkool: Ave Matsin, Tartu Ülikool
Tallinna Ülikooli tagasisidesüsteem ÕIS keskkonnas: Elina Malleus, Tallinna Ülikool

3) Suur kõrgharidusreformatsioon – kas üliõpilane saab nüüd parema hariduse?
Töö kõrvalt ja töökohal õppimist toetavad uued TTÜ äriinfotehnoloogia õppekavad: Gunnar Piho, Tallinna Tehnikaülikool
Üliõpilaste vaade ülikoolis toimunud muutustele ja sellest tulenevad juhtimisvalikud: Kätlin Vanari, Tallinna Ülikool
Siseturvalisuse integreeritud haridusmudeli väljaarendamine Sisekaitseakadeemias: Andres Pung ja Katri Raik, Sisekaitseakadeemia
Suur kõrgharidusreformatsioon: eesmärgid ja tulemused: Anneli Saro, Tartu Ülikool

15.15-16.30 Paralleelsessioonid: tutvuge ettekannete annotatsioonidega 
1) Akadeemiline petturlus – mis on kaalul?
Akadeemiline petturlus: Hädaohud ja nende ennetamine: Tiina Ann Kirss, Tartu Ülikool
Aga meil küll nii ei ole!: Kätlin Pulk, Estonian Business School

2) Koostöö ja rahvusvahelistumine – naabriga koos või naabrist parem?
Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine: Mare Tupits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Uno Traat, Sisekaitseakadeemia
Teeradade leidmine õpingumeres: Peeter Ellervee, Tallinna Tehnikaülikool

3) Kuidas tagada, et kõrgkoolides õpetavad parimatest parimad?
Õpetamisoskuste arendamine Tartu Ülikoolis: valikud ja võimalused: Mari Karm, Tartu Ülikool
TTÜ kogemus akadeemilise karjääri mudeli rakendamisel ja selle mõju õppetöö kvaliteedile: Renno Veinthal, Tallinna Tehnikaülikool

16.45-17.30 Paneeldiskussioon

17.30-18.30 Konverentsi lõpetamine vabas õhkkonnas

jalus750