Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid

Kõrgharidusseadus (kehtiv alates 01.09.19)

Ülikooliseadus (kehtiv kuni 31.08.19)

Rakenduskõrgkooli seadus

Erakooliseadus

Eesti Kunstiakadeemia seadus

Eesti Maaülikooli seadus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

Tallinna Tehnikaülikooli seadus

Tallinna Ülikooli seadus

Tartu Ülikooli seadus

Kõrgharidusstandard 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Kõrgharidusstrateegia 2006–2015

Õpetajate koolituse raamnõuded

Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded

Kõrghariduse valdkonna uuringud, analüüsid ja statistika

HaridusSILM

Kõrghariduse hindamise juhendid ja korrad

Institutsionaalne akrediteerimine

Insitutsionaalse akrediteerimise tingimused ja kord (Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari hindamine 2021. aastal)

Institutsionaalse akrediteerimise juhend (2020. aastal toimuvad hindamised)

Institutsionaalse akrediteerimise juhend (alates 2021. aastast toimuvad hindamised)

Institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi juhend kõrgkoolidele (alates 2021. aastast toimuvad hindamised)

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel (muudetud 05.01.2018)

Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord (muudetud 05.01.2018)

Õppekavagrupi esma- ja kordushindamine

Õppekavagrupi esma- ja kordushindamise juhend (kinnitatud 19.05.2020)

Ühisõppekava hindamine

Ühisõppekava hindamise juhend (muudetud 18.06.2015)

Piiriülene hindamine

Piiriülese õppekavade akrediteerimise juhend (kinnitatud 19.05.2020)

Rahvusvahelised dokumendid

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015. aasta väljaanne)

Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised (2015)