Kõrghariduse hindamisnõukogu

EKKA juurde kuulub kõrghariduse hindamisnõukogu. Hindamisnõukogu liikmed on kõrghariduse ja selle kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.

Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseis

Heidi AlaseppIda-Tallinna Keskhaigla taastusravi kliiniku juhataja
Eve EisenschmidtTallinna Ülikooli professor, hindamisnõukogu esimees, eve.eisenschmidt@archimedes.ee
Anneli EntsonTööandjate Keskliidu haridusnõunik
Paavo KaimreEesti Maaülikooli dotsent
Maaja-Katrin KeremSA Kutsekoda juhatuse liige
Birute Klaas-LangTartu Ülikooli professor
Ülar MarkDiplomeeritud arhitekt
Pille MeierEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teemajuht
Tauno OttoTallinna Tehnikaülikooli professor, hindamisnõukogu aseesimees
Gunnar PihoTallinna Tehnikaülikooli dotsent
Tiit RoosmaaTartu Ülikooli külalisdotsent
Peeter SelgTallinna Ülikooli professor
Kristel JakobsonTallinna Tehnikaülikooli üliõpilane

Hindamisnõukogu selle koosseisu volitused lõpevad 2. veebruaril 2021. aastal.

Hindamisnõukogu sekretär on Hillar Bauman.

Kõrghariduse hindamisnõukogu ülesanded

  • Kinnitab Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja regulatsioonid;
  • kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
  • langetab otsused kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja nende õppekavagruppide kvaliteedi hindamise osas;
  • teeb üleminekuhindamise ja õppekavagruppide kordushindamise raames ettepaneku haridus- ja teadusministrile õppeasutusele õppe läbiviimise õiguse andmise kohta ja annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile uues õppekavagrupis õppe käivitamisel;
  • kooskõlastab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri arengukava ja tegevuse aastaplaani.

Dokumendid

Kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks SA Archimedes nõukogu. Nõukogu liikme maksimaalne ametiaeg on kuus aastat.