Õppekavagrupi hindamisotsused ja aruanded doktoriõppes

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus, doktoriõpe

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (08/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (08/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Muusika ja teatrikunst, doktoriõpe

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Hindamisnõukogu otsus (08/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Kunstid, doktoriõpe

Eesti Kunstiakadeemia Hindamisnõukogu otsus (08/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Sotsiaalteenused, doktoriõpe

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Psühholoogia, doktoriõpe

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Sotsiaalteadused, doktoriõpe

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne 1; hindamisaruanne 2

Õigus, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Ajakirjandus ja infolevi, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Ärindus ja haldus, doktoriõpe

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Estonian Business School Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019)

Järgmine hindamine 2025.a.

* Esitada hiljemalt 26.02.2021 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Hindamisaruanne

Bio- ja keskkonnateadused, doktoriõpe

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2021.a.
Hindamisaruanne

Arhitektuur ja ehitus, doktoriõpe

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
*esitada hiljemalt 20.06.2020 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne

Füüsikalised loodusteadused, doktoriõpe

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2021.a.
Hindamisaruanne

Matemaatika ja statistika, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Veterinaaria, doktoriõpe

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Põllumajandus, metsandus ja kalandus, doktoriõpe

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Informaatika ja infotehnoloogia, doktoriõpe

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehikaülikool Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne

Humanitaaria, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (13/03/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (13/03/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Keeled ja kultuurid, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (13/03/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (13/03/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Usuteadus, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (13/03/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia, doktoriõpe

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Meditsiin, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Sport, doktoriõpe

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne