EKKA hindamine ENQA poolt

ENQA liikmeks saamise ja liikmelisuse säilitamise eelduseks on kvaliteediagentuuri välishindamine, mille raames kontrollitakse vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele (EKKSS). Samuti on taoline välishindamine eelduseks kuulumisele EQARisse.

ENQA täisliikmena ja alates aastast 2013 EQARis registreeritud agentuurina tuleb EKKA-l iga viie aasta järel läbida välishindamine.

Hindamine toimub järgmiste põhimõtete alusel:

  1. Hindamine on tõenduspõhine ja selle viivad läbi sõltumatud eksperdid.
  2. Hindamisel lähtutatakse eeldusest, et agentuuri poolt esitatud info põhineb tõestel faktidel, välja arvatud juhul, kui tõendid viitavad vastupidisele.
  3. Hindamise käigus kontrollitakse eneseanalüüsis ja  muudes dokumentides esitatud informatsiooni ning tutvutakse lisaks asjaoludega, mis dokumentatatsioonis ei kajastu.
  4. Protsess on läbipaistev ning selle tulemused avalikustatakse.
  5. ENQA liikmelisuseks nõutav EKKSSi vastavustase on “suures ulatuses vastav” (inglise keeles substantial compliance), mitte jäik joondumine.

Lisainfot ENQA hindamise kohta leiab ENQA kodulehelt.

 

EKKA VÄLISHINDAMINE 2017

Hindamiskülastus: 9.-11. oktoober 2017

Hindamiskomisjoni liikmed:

  • Jean Pierre Finance, Professor Emeritus, University of Lorraine, France –esimees, ülikoolide esindaja (EUA poolt esitatud)
  • Marion Coy, Higher Education Consultant and President emerita at the Galway-Mayo Institute of Technology, Iirimaa – Komisjoni sekretär, kvaliteedihindamise ekspert (ENQA poolt esitatud)
  • Ronny Heintze, Commissioner for international affairs, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS), Saksamaa – kvaliteedihindamise ekspert (ENQA poolt esitatud)
  • Olena Rusnak, Üliõpilane/Head of National QA Student Experts’ Pool , Ukrainian Association of Student Self-government (UASS) – Ukrainian National Union of Students, Ukraina – Üliõpilane (ESU poolt esitatud)

Hindamise koordinaator on Lindsey Kerber.

Hindamise dokumente:

EKKA VÄLISHINDAMINE 2012

Hindamise dokumente: