Uudised

16.01.2014 Kõrgkoolide rektorid: Institutsionaalne hindamine on hea võimalus analüüsida kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi ning saada tagasisidet kogenud ekspertidelt

Rahvusvahelised akrediteerimiskomisjonid väisasid sel kevadel Tallinna Ülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor.  Hindamiskomisjonide aruannete põhjal võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 9.juunil vastu otsused akrediteerida Tallinna Ülikool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor seitsmeks aastaks. Mõlemale kõrgkoolile omistati EKKA kvaliteedimärk. Komisjonidesse kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Suurbritanniast, Hispaaniast, Ameerika Ühendriikidest, Soomest, Hollandist, Makedooniast, Leedust ja Eestist. Komisjon tunnustas…

15.01.2014 Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisekspert Hillar Bauman valiti Vene Föderatsiooni akrediteerimisnõukogu (National Accreditation Board) liikmeks

Akrediteerimisnõukogu on Venemaa Rahvusliku Akrediteerimiskeskuse (National Centre for Public Accreditation) kõrgeim otsustuskogu, mis vaatab üle  Venemaa ülikoolide õppekavade  välishindamise aruandeid ja võtab vastu akrediteerimisotsuseid. Nõukogusse kuulub 25 liiget. Esimene istung, kus Hillar Bauman osaleb, toimub 21. märtsil. Lähem informatsioon: Hillar Bauman hillar.bauman@archimedes.ee Tel 640 0458 National Accreditation Board koduleht: http://www.ncpa.ru/

02.01.2014 Soovime leida kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames hindamiskomisjonide ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi kutseõppe õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks 2014. aastal. EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4 liikmelised hindamiskomisjonid. Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes: vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel; kooskõlastab ja…