Uudised

04.06.2015 Kutseõppe õppekavarühmade seminar Olustveres

3. juunil toimus Kesk-Eestis, Olustvere mõisas kutseõppe akrediteerimise seminar koolimeeskondadele. Toimusid rühmatööd ning anti soovitusi eneseanalüüsi aruannete koostamiseks. Kutseõppe õppekavarühmade 2015 II poolaasta hindamised toimuvad septembrist novembrini. Vaata seminari pilte siit      Kutseõppe õppekavarühmade hindamisi viib läbi EKKA alates 2011.a. Vaata lähemalt kutseõppe akrediteerimisest. Lisainfo: Marge Kroonmäe, e-post: marge.kroonmae@archimedes.ee , mob 507 8423

06.05.2015 Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal

Eesti Haridusteaduste ajakirja värskes numbris ilmus artikkel “Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk Mida juhid peaksid teadma”. Autorid on Maiki Udam, Riin Seema ja Heli Mattisen. Artikli aluseks on 2014. aastal Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuris tehtud institutsionaalse akrediteerimise hindamisaruannete kvalitatiivne analüüs, millega selgitati välja Eesti kõrgkoolide peamised tugevad ja nõrgad küljed. Artikli eesmärk on teavitada…

09.04.2015 INQAAHE aastakonverents toimus sel korral Chigacos

EKKA arendusjuht Maiki Udam ja analüütik Riin Seema osalesid 31.märtsist 3.aprillini Chicagos (USA) toimunud Rahvusvahelise Kvaliteediagentuuride Võrgustiku (INQAAHE) aastakonverentsil „Changing Landscape of Higher Education: New Demands on Quality Assurance“. Konverentsi ettekanded ja töötoad käsitlesid peamiselt kõrghariduse mitmekesistumist: e-õppe, sh MOOCide (massive open online course) ekspansiivne areng, rahvusvahelistumine – ning selle mõju kvaliteedihindamisele, aga ka seda,…

08.04.2015 EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu jättis rahuldamata Tartu Ülikooli vaide meditsiini õppekavade hindamise kohta

Tartu Ülikool esitas EKKAle vaide hindamisnõukogu 18. jaanuaril tehtud otsuse kohta viia meditsiini õppekavagrupi kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta asemel viie aasta pärast. Tartu Ülikooli hinnangul ei ole lühema perioodi pärast hindamise läbiviimine põhjendatud. Nõukogu kaalus vaides toodud argumente ning, pidades küll vajalikuks parandada otsuse sõnastust, otsustas jätta vaide rahuldamata, viidates põhiprobleemina vajadusele pöörata senisest rohkem…

08.04.2015 EKKA uus nimi!

2.aprillist kannab EKKA uut nime – Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Agentuuri uus ingliskeelne nimetus on Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education. Lühendina jääb kasutusele EKKA. Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsustas 2.aprilli istungil muuta Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri nime, et viia agentuuri sisulised tegevused nimega vastavusse. Alates 2010. aastast on EKKA üheks põhitegevuseks kõrghariduse välishindamise…

31.03.2015 Kuidas saan välisülikooli õppima minnes õppe kvaliteeti kontrollida?

Kui plaanite välismaale õppima minna omal käel, siis on mõistlik  eelnevalt kontrollida, kas ülikool on sealses riigis tunnustatud (st õppe kvaliteedi nõuded täidetud). Seda saate teha ENIC-NARIC koostöövõrgu veebilehel, valides paremmenüüst riigi, kuhu minna plaanite ja edasi “Recognised higher education institutions”. Alati on võimalik välisriigi õppeasutuse tunnustatuse kontrolliks pöörduda ka Eesti ENIC/NARIC keskuse poole. Välisülikooli tunnustatus…