Uudised

11.11.2015 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri külastasid kolleegid Sloveeniast

Eelmisel nädalal saabusid Eestisse Sloveenia Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (SQAA) direktor Ivan Leban ning agentuuri kvaliteedinõunik Jernej Širok. Külalistega kohtusid EKKA juhataja Heli Mattisen ning hindamisjuht Liia Lauri. Külaliste eesmärgiks oli tutvuda Eesti kõrgharidusmaastikuga ning EKKA töökorraldusega. Sloveenia agentuuri direktor Ivan Leben sõnas, et kui Eestis on viimaste aastate jooksul toimunud mitmeid kõrgkoolide ja õppekavade ühinemisi, siis…

04.11.2015 Eesti kõrghariduse peamised valukohad ja arenguvajadused kõrghariduse välishindamise tulemuste põhjal

Eesti kõrgharidusmaastikul palju kõmu tekitanud Gunnar Okki raporti taustal tasuks pilk heita ka Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse välishindamiste tulemustele. Tuleb tunnistada, et nii mõneski punktis ühtivad välisekspertide antud hinnangud Okki raporti ettepanekutega. Samas ei näe EKKA, mis kuulub alates 2013. aastast Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse (EQAR), tarvidust käivitada uut rahvusvahelise välishindamise ringi, kuivõrd…

16.10.2015 EKKA lõpetas õigusteaduse magistriõppekavade hindamise Moldova Vabariigis

Sihtasutuse Archimedes koosseisus tegutsev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas 2015. aasta jooksul 13 erinevas Moldova kõrgkoolis õigusteaduse õppekavu. Vastavalt akrediteerimisotsusele said 3 õppekava täisakrediteeringu 5 aastaks, 18 õppekava osalise 3 aastaks ja 5 õppekava kohta tehti ettepanek mitte akrediteerida. „Erinevalt Eestist on õigusõppe valdkond Moldovas väga killustatud eri staatuse ja tasemega kõrgkoolide vahel,“…

08.10.2015 Eestis pakutav noorsootööalane kõrgharidus on osalt puudulik

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) viis läbi sotsiaalteenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamise Eesti kõrgkoolides, milles jõuti mh järeldusele, et Eesti kõrgkoolides napib noorsootöö vallas kvalifitseeritud õppejõude, tänapäevast oskusteavet ning omavahelist koostööd. „Eksperthinnangutes joonistub selgelt välja noorsootöö valdkonna probleemistik nii Tallinna Ülikoolis (endise Pedagoogilise Seminari rakenduskõrghariduse õppekava) kui Tartu Ülikoolis (Narva kolledži õppekava),“ sõnas EKKA…

02.10.2015 EKKA otsib oma kollektiivi infojuhti

Seoses ümberkorraldustega Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) sisemises tööjaotuses kuulutab Sihtasutus Archimedes välja konkursi EKKA INFOJUHI ametikohale. Infojuhi põhiülesanne on erinevate sihtrühmade teavitamine kõrg- ja kutsehariduse hindamise tulemustest.  Infojuht • teeb koostööd erinevate sihtrühmadega, et tagada hinnatavate õppeasutuste, riigi- ja valitsusasutuste,  tööandjate, õppijate ja teiste huvipoolte informeeritus kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise tulemustest • korraldab…

29.09.2015 EKKA Kõrghariduse Hindamisnõukogu 15. septembri istungi otsused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 15.septembri istungil vastu otsused akrediteerida Euroakadeemia kolmeks aastaks ning kinnitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli humanitaaria õppekavagrupi aruanded ning otsustas järgmised hindamised läbi viia Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis kolme , Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupis seitsme aasta…