Uudised

11.05.2020 Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkoolid läbisid institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli seitsmeks aastaks koos kõrvaltingimusega. Mõlema kõrgkooli puhul pidasid rahvusvahelised hindamiskomisjonid tunnustust väärivaks nende mõjusat tegevust Eesti ühiskonnas tervise edendamise vallas, millesse on kaasatud ka õppijad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tõi komisjon esile õppijakeskset lähenemisviisi kõikides kõrgkooli tegevustes. Kõrgkooli õppekavades on…

08.05.2020 Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019 – tulemused ja õppetunnid

EKKA-s on valminud kutseõppe kvaliteedi hindamiste 2019. aasta ülevaade „Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid“. Loodame, et sellest leiavad vajalikku informatsiooni koolid, tööandjad ja teised kutsehariduse osapooled, sest hariduse kvaliteet sünnib ainult koostöös! Hinnatud õppekavarühmade peamised tugevused on seotud õppekavade, õpikeskkonna ning õpetajatega. Hindamiskomisjonid leidsid, et õppekavaarendus on valdavalt eesmärgistatud ja süsteemne ning arvestab…

07.05.2020 E-seminar 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele 3. juunil 2020 kell 13.00–16.15

3. juunil 2020 kell 13.00–16.15 toimub 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele e-seminar. Sihtrühm Hindamise kontaktisikud, ÕKR-ide koordinaatorid/juhtõpetajad, õppekavahoidjad/ÕKR-i või õppekava eest vastutaja koolis. Soovitame osaleda koos meeskonnaga. Eesmärk Eesmärk on pakkuda tuge eneseanalüüsi koostamisel ja jagada senist kogemust. Õpiväljundid Seminari läbinu: koostab enesehindamise aruande, milles analüüsib õpet õppekavarühmas vastavalt kutsehariduse kvaliteedihindamise kriteeriumitele…

07.05.2020 E-seminar 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele 11. juunil 2020 kell 13.00–16.15

11. juunil 2020 kell 13.00–16.15 toimub 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele e-seminar. Sihtrühm Hindamise kontaktisikud, ÕKR-ide koordinaatorid/juhtõpetajad, õppekavahoidjad/ÕKR-i või õppekava eest vastutaja koolis. Soovitame osaleda koos meeskonnaga. Eesmärk Eesmärk on pakkuda tuge eneseanalüüsi koostamisel ja jagada senist kogemust. Õpiväljundid Seminari läbinu: koostab enesehindamise aruande, milles analüüsib õpet õppekavarühmas vastavalt kutsehariduse kvaliteedihindamise kriteeriumitele…

07.05.2020 E-seminar 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele 18. juunil 2020 kell 13.00–16.15

18. juunil 2020 kell 13.00–16.15 toimub 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele e-seminar. Sihtrühm Hindamise kontaktisikud, ÕKR-ide koordinaatorid/juhtõpetajad, õppekavahoidjad/ÕKR-i või õppekava eest vastutaja koolis. Soovitame osaleda koos meeskonnaga. Eesmärk Eesmärk on pakkuda tuge eneseanalüüsi koostamisel ja jagada senist kogemust. Õpiväljundid Seminari läbinu: koostab enesehindamise aruande, milles analüüsib õpet õppekavarühmas vastavalt kutsehariduse kvaliteedihindamise kriteeriumitele…

18.03.2020 Konkurss kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu vabanenud üliõpilasliikme kohale. Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilasorganisatsioonid. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogu liige: on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu; ei esinda hindamisnõukogus teda…