Konkursid

02.01.2014 Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri HINDAMISNÕUKOGU liikme kohale tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonda kuuluvad tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupid. Esitamiskirjale lisatakse:     põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks; kandidaadi CV. Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 2. veebruar 2014.…

02.01.2014 Soovime leida kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames hindamiskomisjonide ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi kutseõppe õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks 2014. aastal. EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4 liikmelised hindamiskomisjonid. Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes:   vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel; kooskõlastab…

12.11.2013 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks 2014. aastal akrediteeritavates õppekavarühmades:

TURISMI-, TOITLUSTUS- JA MAJUTUSTEENINDUS EHITUS LOGISTIKA TRANSPORDIVAHENDITE JUHTIMINE TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUS ILUTEENINDUS TERVISHOID JA SOTSIAALTEENUSED AIANDUS KESKKONNAKAITSE MERENDUS Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad. Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes,…

01.11.2013 Avatud on hange koolituskonsultantide leidmiseks

Kutsume osalema Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri  poolt korraldatud lihtsustatud menetlusega hankes “Koolituskonsultantide leidmine kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises 2014 osalevate õppeasutuste õppekavarühmade  praktiliste koolituste läbiviimiseks”. Konsultantide pakkumusi ootame kuni 09. detsembrini 2013 (kell 17.00), mis kehtib ka postitemplile. Nõutavad dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatuna  e-postile:ekka@archimedes.ee või kirjalikult paberkandjal (1 originaal ja 2 koopiat) EKKA aadressil: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur Toompuiestee 30 10149…

01.10.2013 Konkurss üleminekuhindamise kordushindamiste ekspertide leidmiseks

2014.a esimesel poolaastal toimuvad kordushindamised järgmistes kõrgkoolides ja õppekavagruppides:   Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe Ajakirjandus ja infolevi Tallinna Ülikool BAK MAG DOK Arhitektuur ja ehitus Tallinna Tehnikaülikool DOK Bio- ja keskkonnateadused Tallinna Ülikool MAG Füüsikalised loodusteadused Tallinna Ülikool DOK Informaatika ja infotehnoloogia Tallinna Ülikool DOK Keeled ja kultuurid Euroakadeemia RAK Keskkonnahoid Euroakadeemia MAG Kunstid Eesti Kunstiakadeemia DOK Matemaatika ja…

10.05.2013 SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ MUUSIKA JA ESITUSKUNSTIDE AUDIOVISUAALSE JA MUU MEEDIA õppekavarühmade akrediteerimiseks 2013. aasta sügisel Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest; vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad. Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes…