Artiklid, analüüsid ja ettekanded

2020

Kumpas-Lenk, K., Sukk, M., Mattisen, H., Kattai, E., Järvet, B. (2020). Täienduskoolituse kvaliteet – vastutus, kitsaskohad, võimalused. Tallinn: Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. ISBN 978-9949-481-87-3 (pdf)

Kroonmäe, M., Taimsoo, R., Lauri, L., Mattisen, H. Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid.

2019

Mattisen, Heli. Kõrgharidus: praegune olukord ja väljakutsed. Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Mattisen, Heli. Kutseharidus: praegune olukord ja väljakutsed. Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Kumpas-Lenk, Kaija ja Mattisen, Heli. Täienduskoolitus: praegune olukord ja väljakutsed. Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töömaterjal.

Mattisen, Heli. “Key Features of Estonian Education”, ettekanne Rootsi Kvaliteediinstituudi aastakonverentsil Skövdes 17.01.2019.

Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides. Hindamisaruande terviktekst. Hindamisaruande lühikokkuvõte. Ingliskeelne lühikokkuvõte.

Kumpas-Lenk, Kaija. Kaija Kumpas-Lenk. Ettekanne “Learning outcomes: building the trust for higher education among students” INQAAHE 15. konverentsil (25.–28.03.2019 Colombo, Sri Lanka)

Kumpas-Lenk, Kaija. Väljundipõhise õppe rakendamine Eesti kõrghariduses: õpiväljundite disain on oluline. Doktoritöö

Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal: Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011–2018 (lk 28–30, Marge Kroonmäe, Reet Taimsoo, Liia Lauri); Välisüliõpilaste õppimine ja õpetamine Eesti kõrgkoolides – temaatilise hindamise tulemused (lk 31–33, Liia Lauri)

Lauri, Liia. Ettekanne Evaluation of Doctoral programmes in Estonia seminaril Early-Career Researchers Identity Development, Tallinna Ülikoolis, 15. veebruaril 2019

Tomberg, Hanno. Avatus või isolatsioon kõrghariduses

Kroonmäe, Marge; Taimsoo, Reet. Ettekanne New concept of external Quality Assurance in VET, profile and training of external evaluators in Estonia üritusel Peer Learning Activity on Balancing self-evaluation with external evaluation in VET systems across the Europe, 21 – 22 jaanuaril 2019, Ljubljanas, Sloveenias.

2018

Mattisen, Heli.  Ettekanne  Kas Eesti kõrgharidus ootab tuult või püüab tuult? Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma seminaril Tartus 15.10.2018

Mattisen, Heli. Ettekanne Kutsehariduse identiteediotsingud  Haridusstrateegia 2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma seminaril Tartus 1.10.2018

Kroonmäe, Marge; Puik, Margit; Luhtaru, Reelika (2018) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2017. aasta tulemused. Lk 44 – 46 Väljaandes Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018

Mattisen, Heli. Ettekanne Tradition vs Innovation rahvusvahelisel kvaliteediauhindade tseremoonial QUALITY INNOVATION AWARD CEREMONY 2018 Bilbaos 8. veebruaril 2018

Lauri, Liia (2018) Kõrghariduse hindamistulemustest 2017. Lk 47 – 49 Väljaandes Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2017/2018

2017

Luhtaru, Reelika; Ode, Maris (2017) (SA Innove analüüs OSKA valdkondlike uuringute ning EKKA kutse- ja kõrghariduse hindamisaruannete põhjal) Praktika ja töökohapõhise õppevormi kitsaskohtade ja arendusvaldkondade analüüs

Lauri, Liia; Mattisen Heli (2017, terviktekst) Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamise tulemused 2012-2016

Lauri, Liia; Mattisen Heli (2017, lühem versioon HTM Välishindamise aastaraamatus, ilmumas) Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamise tulemused 2012-2016

Kroonmäe, Marge; Taimsoo, Reet (2017) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2016. aasta tulemused

Kroonmäe, Marge; Bauman, Hillar  (2017). Integrated Assessment of Higher Education and VET Programmes – Mission Possible! Estonian Experience in Breaking Barriers Between Higher and Vocational Education Assessments. Ettekanne INQAAHE konverentsil Bahrainis

Beerkens, Maarja; Udam, Maiki (2017). Stakeholders in Higher Education Quality Assurance: Richness in Diversity? Higher Education Policy, 1−19, 10.1057/s41307-016-0032-6.

2016

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli (2016). Attitudes of academic staff towards their own work and towards external evaluation, from the perspective of self-determination theory: the Estonian case. Quality in Higher Education, 117−126.

Lauri, Liia (2016) Eesti kõrghariduse tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal

Lauri; Liia; Bauman, Hillar (2016) Eesti kõrghariduse peamised tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2015/2016. õppeaastal

Kroonmäe, Marge; Lauri, Liia; Puik, Margit (2016) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2015/2016. õppeaastal

Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2016). The information culture of higher education institutions: the Estonian case. Information Research, 21(3), paper 722.

Kroonmäe, Marge; Lauri, Liia; Puik, Margit (2016) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2015. aasta tulemused

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli, Lauri, Liia (2016).The perceived impact of external evaluation: the system, organisation and individual levels—Estonian case. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research (Lisainfo autoreilt)

2015

Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2015). Information Literacy and Information Culture in Higher Education Institutions. Ettekanne European Conference on Information Literacy, 19. – 23. oktoober, Tallinna Ülikool.

Seema, Riin; Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli (2015). Ülevaade kutseõppe tasemeõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjal. Uuringu kokkuvõte.

Seema, Riin; Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli (2015). A Summary of the accreditations of curriculum groups of vocational training in 2014 based on reports by assessment committees.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2015). Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk Mida juhid peaksid teadma. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 3(1), 2015, 80–102

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli; Lauri, Liia (2015) Ülevaade kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjalÜlevaade haridussüsteemi välishindamisest 2014/2015. õppeaastal.

Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli; Seema, Riin (2015) Eesti kõrgkoolitöötajate poolt tajutud välishindamise mõju. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2014/2015. õppeaastal.

Mandel, Karine (2015). Kutseõppe õppekavarühmade kvaliteediprobleemid ning nende parendamine 2011. aasta pilootvooru ja 2014. aasta akrediteerimisprotsessi aruannete põhjal 

Mattisen, Heli (2015). Kes suudab Turiste Eestisse tuua? Äripäev

Mattisen, Heli (2015). Kas õpingute katkestamine on (tajutud) paratamatus? Õpetajate Leht

2014

Vau, Inga; Varendi, Merle (2014). Changing education – QA and the shift from teaching to learning. Ettekanne European Quality Assurance Forumil, 13. – 15. November, University of Barcelona, Hispaania. Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014.

Kroonmäe, Marge (2014). Ülevaade kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014.

Kroonmäe, Marge (2014). Kutseõppe akrediteerimise 2014. aasta tulemused.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte.

Institutsionaalse akrediteerimise järelseminari ettekanded (05.12.2014)

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli; Lauri, Liia (2014). Eesti kõrgkoolitöötajate poolt tajutud välishindamise mõju süsteemi/organisatsiooni ja personaalsel tasandil. Uuringu kokkuvõte.

2013

Udam, Maiki (2013). Meeting state, market and academic concerns: Challenge for external quality assurance of higher education institutions. Estonian Case. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 70. Tallinn: TLÜ kirjastus 2013. 153 lk. ISSN 1736-3632 ISBN 978-9949-29-110-6

Bach, T; Dragojevic, D; Findlay, P; Hering, S; Lauri, L; Lynch, O; Olcen, Z; Udam, M (2014).Transparency of European Higher Education through public Quality Assurance Reports. Final report of the project.

Udam, Maiki; Lauri, Liia; Bach, Tiia /(2013) Results of the survey on the use and usefulness of external quality assurance reports for different stakeholders.Transparency of European higher education through public quality assurance reports (527137-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-EMGR).

Kroonmäe, Marge (2013) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013.

Lauri, Liia. (2013). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013.

Udam, Maiki; Heidmets, Mati (2013).  Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia. In Quality in Higher Education

Tüür, Liia; Mattisen, Heli (2013).  From Study Programme Accreditation to Study Programme Group Assessment. In INQAAHE Proceedings

2012

Kroonmäe, Marge; Tüür, Liia; Mattisen, Heli (2012) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine -pilootvoor 2011

Bauman, Hillar; Mattisen, Heli (2012).  Üleminekuhindamine – kõrghariduse välishindamise erijuhtum Eestis 2009-2011

Mattisen, Heli; Bauman, Hillar (2012). Transitional Evaluation: A Special Case of External Evaluation of Higher Education in Estonia 2009-2011