Kutseõppe hindamiseksperdi sooviavaldus

Sooviavaldus kandideerimiseks Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutseõppe hindamiseksperdiks

Nimi *

Aadress *

Mobiiltelefon *

Email *

Sünniaeg

Soovin kandideerida hindamiseksperdiks:

Palun täpsustage järgnevalt, millise õppekavarühma eksperdina soovite osaleda :

Keelteoskus *

Palun määratleda keeleoskuse tase lähtudes
Euroopa Keelemapist

Haridus (eriala, kvalifikatsioon, kõrgkool, lõpetamise aasta) *

Töökogemus - töökoht (organisatsiooni nimetus), töötamise aeg, ametikoht, ülevaade tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest. * Alates praegusest kolm eelmist töökohta

Põhjendus kandideerimiseks

Palun kirjeldage, miks olete huvitatud hindamiseksperdiks saamisest ja miks sobite hindamiseksperdiks *

Ülevaade senisest kutsehariduse arendamise ja/või kvaliteedi hindamise alasest kogemusest *