Kõrghariduse hindamiseksperdi sooviavaldus

 

Sooviavaldus kandideerimiseks Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamiseksperdiks

Nimi *

Aadress *

Mobiiltelefon *

Email *

Sünniaeg *

Hindamisprotsess, milles soovite eksperdina osaleda *:

Palun täpsustage järgnevalt, millise õppekavagrupi eksperdina soovite osaleda:

 Ajakirjandus ja infolevi Arhitektuur ja ehitus Bio- ja keskkonnateadused Füüsikalised loodusteadused Humanitaaria Informaatika ja infotehnoloogia Isikuteenindus Keeled ja kultuurid Keskkonnahoid Kunstid Matemaatika ja statistika Meditsiin Muusika ja teatrikunst Psühholoogia Põllumajandus, metsandus ja kalandus Riigikaitse Sisekaitse Sotsiaalteadused Sotsiaalteenused Sport Tehnika, tootmine ja tehnoloogia Tervishoid Transporditeenused Usuteadus Veterinaaria Õigus Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused Ärindus ja haldus

Keelteoskus *

Palun määratleda keeleoskuse tase lähtudes
Euroopa Keelemapist

Haridus (eriala, kvalifikatsioon, kõrgkool, lõpetamise aasta *

Töökogemus - töökoht (organisatsiooni nimetus), töötamise aeg, ametikoht, ülevaade tööülesannetest ja vastutusvaldkondadest *

Põhjendus kandideerimiseks

Palun kirjeldage, miks olete huvitatud hindamiseksperdiks saamisest ja miks sobite hindamiseksperdiks *

Ülevaade senisest kvaliteedi hindamise alasest kogemusest *