Tallinnas toimub kõrghariduse hindamisekspertide koolitus

4.–5. oktoobril toimub Tallinnas koolitus kõrghariduse hindamisekspertidele. Koolituse läbimine annab võimaluse osaleda eksperdi või vaatlejana EKKA välise kvaliteedihindamise protsessis ning olla kaasatud ka teiste riikide agentuuride hindamistesse.

Koolituse läbinud on teadlikud kõrghariduse kvaliteedihindamise eesmärkidest, standarditest ja heast tavast; oskavad kõrgkooli eneseanalüüsi aruande põhjal formuleerida tugevusi ja parendusvaldkondi ning küsimusi tulenevalt hindamise nõuetest; viia läbi intervjuusid hindamiskülastusel ning koostada hindamisaruannet meeskonna ühistöös.

Koolituse sihtrühma kuuluvad kõrgkoolide ja akadeemiliste struktuuriüksuste juhid, õppekavade juhid, õppevaldkonna juhid, juhtivad õppejõud, üliõpilased, kõrgkoolivälised eksperdid ning potentsiaalsed hindamiseksperdid EKKA-le ja välisagentuuridele.

Koolitus toimub eesti ja inglise keeles.