Lõpule jõudis kaheaastane Eesti-Soome koostööprojekt Aserbaidžaanis

31. augustiga lõppes Soome-Eesti mestimis- ( ingl k twinning) projekt Aserbaidžaanis, mille eesmärk oli toetada sealset haridusministeeriumi kõrghariduse kvaliteedi edendamisel ning lõimimisel Euroopa kõrgharidusruumiga.

Projekti vedast eest Soome hindamiskeskus Kansallinen Koulutuksen Arviontikeskus (KARVI), Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) osales projektis noorempartnerina.

Kahe aasta jooksul jagasid 33 eksperti Soomest ja Eestist, aga ka Saksamaalt ja Lätist oma parimat teadmist ja kogemust 602 erinevale osalenule 36 koolitusel ja 42 aruteluseminaril, õppevisiitidel Soomes, Eestis ja Brüsselis osales 14 Aserbaidžaani kõrghariduseksperti.

Mestimise kaasabil läbis värskenduskuuri Aserbaidžaani kõrgharidust reguleeriv seadusandlus, töötati välja Aserbaidžaani kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiskava ja arutati välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtete ühtlustamise võimaluste üle. Koostöös vastasutatud kohaliku kvaliteediagentuuri ja projektis osalevate kõrgkoolidega töötati välja Euroopa kõrgharidusruumis kehtivate põhimõtetega kooskõlas olevad kõrghariduse kvaliteedihindamise standardid ja suunised ning viidi läbi piloothindamised kolmes riiklikus ülikoolis – pedagoogilises, majandus- ja tehnikaülikoolis.

Projekti kõige märkimisväärsemaks saavutuseks võib pidada tõsiasja, et Euroopa kõrgharidusruumi standardite ja suuniste põhimõtetest lähtuvad regulatsioonid said heakskiidu haridusministeeriumilt ning on valitsuse kinnituse ootel.

29. augustil toimus projekti lõpukonverents, mille avasid haridusministeeriumi aseminister Jeyhun Bahramov and Aserbaidžaani Euroopa Liidu delegatsiooni esindaja Jeroen Willems. Projekti põhitulemuste tutvustamisele järgnes elav arutelu, mille raames tõstatus üksiti küsimus, kuidas on tagatud arendustegevuste jätkusuutlikkus ning kokkulepete rakendamine pärast projekti lõppu. Ministeeriumi kõrgharidus- ja teadusosakonna asejuhataja kinnitas ministeeriumi valmisolekut panustada jätkutegevustesse. Ühisprojekti tulemuslikkusest annab tunnistust tõsiasi, et Aserbaidžaani haridusministeerium taotles Euroopa Liidult jätkuprojekti käivitamist, mille keskmes on väljundipõhise ja õppimiskeskse lähenemisviisi arendamine kõrghariduses ning õppekavade sisemise ja välise kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamine.

Projekti koduleht http://ehea.edu.az/en/main, piltidega uudis FBs.

Intervjuu Aserbaidžaani aseminister Jeyhun Bayramoviga: https://www.youtube.com/watch?v=tCpR8l1QyrU