Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2017. a. teise poolaasta hindamisotsused

2017. aasta teisel poolaastal akrediteeris EKKA kutsehariduses kokku 10 kooli õppekavarühma.

Hindamisnõukogu analüüsis 01.12. ja 19.12 istungitel õppekavarühmade hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja parendusvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena võttis vastu otsused akrediteerida õppekavarühm kuueks aastaks ning teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kuue aasta võrra kokku viiel juhul.  Pooltel juhtudel oli otsus akrediteerida õppekavarühm kolmeks aastaks ning teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kolme aasta võrra.

Hindamisnõukogu protokolliga saab tutvuda SIIN.

Aastal 2017 akrediteeriti kokku 14 kooli õppekavarühma, mis olid eelnevalt saanud kolmeaastase akrediteeringu. Nendest üheksal juhul ehk pea kahe kolmandiku puhul oli seekord tulemuseks kuue-aastane akrediteering.

2018. aastal jätkub kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine senise korra ja nõuete alusel.

Taotluse on esitanud 7 kooli õppekavarühma, 2018. aasta akrediteerimiste ajakavaga saab tutvuda SIIN.