Miks EKKA hindab ka neid õppekavasid, mis üleminekuhindamisel said tähtajatu õppe läbiviimise õiguse?

Üleminekuhindamisel hinnati õppekavagrupi (ja õppekavade) vastavust nõuetele, mille tulemusel anti kõrgkoolile tähtajaline või tähtajatu õppe läbiviimise õigus. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on oma loomult toetav hindamine, s.t. hindamise tulemusel ei tehta akrediteerimisettepanekut, vaid antakse soovitusi õppekavade ja õppekavagrupi edasisiseks arendamiseks.

Vaata näiteks informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis toimunud hindamiste hindamisaruandeid.