Kõrghariduse kevadkonverents “Muutuste tuuled” 24. mail

pais750pxl

 

Hea ülikooli/rakenduskõrgkooli juht, õppekavajuht, õppejõud, üliõpilane, tugiüksuse esindaja

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (SA Archimedes) korraldab 24. mail Tallinnas hotellis Euroopa kõrghariduse kevadkonverentsi „Muutuste tuuled“.

Meie põhieesmärk on informeerida kõrgkoolide esindajaid ja teisi olulisi osapooli Eesti kõrghariduse tugevustest ja kitsaskohtadest seniste välishindamiste tulemuste põhjal ning arutleda üheskoos teemadel, mis on kesksel kohal uuel hindamisperioodil.

Soojenduseks mõtleme sellele, mida tulevik toob ja kuidas see mõjutab/peaks mõjutama kõrgharidust ning ühes sellega ka kvaliteedihindamist.

Tutvuge konverentsi kavaga siin.

Konverents on osalejatele tasuta ning kuna kohtade arv on piiratud, siis kehtib põhimõte „kiirem võidab“.

NB!!!  Ühtlasi on Teil konverentsil võimalus u 20 minuti jooksul tutvustada oma kõrgkooli/üksuse/õppekava parimat praktikat/innovatsiooni/lähenemisviisi ühel järgneval teemal:

Paralleelsessioonid I
1) Õppijakeskne õppimine ja õpetamine – mis see on ja kuidas seda saavutada?
2) Kvaliteedikultuur – bürokraatia kõrgem pilotaaž või GPS, mis aitab kohale jõuda? Nt:

  • Mis on kvaliteedikultuur ja kuidas selleni jõuda?
  • Parimad praktikad kõrgkooli juhtimist toetavast sisehindamisest

3) Suur kõrgharidusreformatsioon – kas üliõpilane saab nüüd parema hariduse? Nt:

  • Struktuuri- ja õppekavade reformid – mis on tehtud ja mis on (sisuliselt) muutunud

Paralleelsessioonid II
1) Akadeemiline petturlus – mis on kaalul? Nt:

  • Spikerdamine ja loomevargus – ennetamine ja tagajärgedega tegelemine
  • Kuidas tekitada olukord, kus spikerdamine on välistatud?

2) Koostöö ja rahvusvahelistumine – naabriga koos või naabrist parem? Nt:

  • Mis soodustab ja mis takistab siseriiklikku kõrgkoolide vahelist koostööd?
  • Mis soodustab ja mis takistab õppejõudude ja üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust?

3) Kuidas tagada, et kõrgkoolides õpetavad parimatest parimad? Nt:

  • Kuidas toetada õppejõudude professionaalset arengut ja koostööd, millised peaks olema nõuded õppejõule ja õppejõudude karjäärimudel?

Usume, et häid kogemusi on palju ja loodame, et sama suur on ka soov neid jagada. Kõigil huvilistel palume edastada 20. aprilliks meiliaadressile karin.laansoo@archimedes.ee u 150-sõnaline annotatsioon, kus kirjas ettekande põhisõnumid ning lisaks ka paralleelsessiooni pealkiri, esitaja ja kõrgkool.

Püüame kõikidesse sessioonidesse mahutada kaks ettekannet ning 2. mail anname teada, millised ettekanded on konverentsile välja valitud. Kõigi ettekannete annotatsioonid, sh need, mis konverentsi programmi ei mahu, avaldame EKKA kodulehel.

Olete teretulnud konverentsikutset kolleegide seas levitama.

Teie EKKA

jalus750