Kõrghariduse hindamisnõukogu 8. aprilli otsused

8. aprillil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust. Samuti võttis nõukogu vastu otsuse nelja esmahindamise osas.

Nõukogu otsused lühidalt:

 • Nordic School of Hospitality and Innovation – Haaga-Helia, Tallinn isikuteeninduse õppekavagrupi rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele;
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu õppekavagrupi Radiograafia magistriõppekava kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele tingimusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • teha ettepanek haridus- ja teadusministrile anda Tallinna Tehnikaülikoolile integreeritud arhitektiõppes õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastav akadeemiline kraad ja diplom;
 • Tartu Ülikooli sotsiaalteenuste õppekavagrupi bakalaureuseõppe kvaliteet vastab osaliselt nõutavale tasemele tingimusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • viia järgmine Eesti Kunstiakadeemia kunstide õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusika ja teatrikunsti õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine Tartu Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine Tartu Ülikooli usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine Eesti Maaülikooli tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbi kolme aasta pärast.

Täpsem info hindamisnõukogu istungi protokollist, hindamisotsused ja aruanded on leitavad siit: institutsionaalne akrediteerimineõppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse I ja II astmel ja doktoriõppes.