Konkurss kõrghariduse hindamisnõukogu üliõpilasliikme kohale

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi 

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIARGENTUURI  KÕRGHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU ÜLIÕPILASLIIKME KOHALE

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda.

Hindamisnõukogu liige

–          on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu
–          ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve
–          kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist

Esitamiskirjale lisatakse:

–          põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
–          kandidaadi CV
–          kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

–          kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
–          juhtimis- või arendustöö alane kogemus
–          rahvusvahelise koostöö kogemus
–          senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
–          kõrge vastutustunne ja pingetaluvus
–          soovitavalt varasem kogemus kõrghariduse välishindamise alal
–          inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

 Hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik.

Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget.

Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad 2. veebruaril 2018.a.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  15. jaanuariks 2016. aadressil Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee.