INQAAHE 15. konverents keskendus usalduse loomisele

EKKA osales ülemaailmsel INQAAHE võrgustiku konverentsil “Quality Assurance, Qualifications, and Recognition: Fostering Trust in a Globalised World”. Konverents toimus 25-28 märtsini Colombos, Sri Lankal. Konverents tõi kokku kvaliteediagentuuride ja kõrghariduse esindajad rohkem kui 100 riigist.

Konverents keskendus neljale laiemale teemale. Nendeks olid uued tehnoloogiad ja innovatsioon kvaliteedi edendamisel, üliõpilaste mobiilsus, kõrghariduse usalduse tagamine ja tunnustamine globaalses keskkonnas.

Eesti kõrghariduse kogemusi õpiväljundite olulisusest üliõpilaste usalduse tagamisel ja õpingutesse kaasamisel jagas Kaija Kumpas-Lenk. Ettekanne “Learning outcomes: building the trust for higher education among students” on leitav SIIT.

Mõned nopped konverentsi ettekannetest:

  • Jamil Salmi Marokost tegi ettekande tulevikuühiskonnast ja kvaliteedihindamise võimalustest muutuvas maailmas. Oma ettekandes tõi ta välja, milliseid oskuseid ja ameteid on täna ja homme vaja ning kuidas kõrgkoolid saavad ja juba on aidanud kaasa tulevikku vaatava ühiskonna loomisesse. Tema ettekande märksõnad olid õppekava innovatsioon, pedagoogiline innovatsioon ja tehnoloogiad muutuva kõrgkooli teenistuses. Jamil Salmi ettekanne “Recognition of qualifications in an international perspective: new opportunities for quality assurance” on leitav SIIT
  • Troy Williams Ameerikast tegi ettekande tehnoloogia arengu mõjust kõrgharidusele ja kuidas kiirete arengute valguses tagada kvaliteeti. Tema ettekanne “New Technologies, Innovation, and Quality Assurance: How to Consider QA and its Key Principles in a World of Disruptive Technology and Change in the Academy” on leitav SIIT
  • Stig Arne Skjerven Norrast tegi ettekande usaldusest, tunnustamisest ja kvaliteedi edendamisest. Kuidas toetada kõrghariduse arenguid, millised on tänased trendid ja peamised väljakutsed kvaliteedi tagamisel ja tunnustamisel? Tema ettekanne “Thinking and acting globally. The role of recognition, quality assurance and qualifications frameworks for student and talent mobility: challenges and opportunities” on leitav SIIT.

Rohkem infot konverentsi kohta leiab konverentsi kodulehelt