EKKA võitis strateegilise partneri konkursi Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedihindamissüsteemi väljaarendamiseks

Tadžikistani haridus- ja teadusministeerium valis riigi kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi väljatöötamisel ning vastavusse viimisel Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega strateegiliseks partneriks SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri. Üksiti näeb koostööprojekt ette, et EKKA viib läbi piloothindamised kolmes Tadžikistani kõrgkoolis ning aitab välja töötada lähteülesande kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi väljaarendamiseks.

Kaheaastase Maailmapanga poolt finantseeritava projekti eelarve on 210 650 eurot.

Esimese põhjalikuma visiidi käigus novembri esimeses pooles kohtuti aseministri ja teiste ministeeriumi vastutavate töötajatega, samuti järelevalveosakonnaga, kelle haldusalasse kuulub täna kõrgkoolide välishindamine. Lisaks viisid EKKA eksperdid läbi esimesed koolitused ülikoolide esindajatele, kes said ülevaate Euroopa ja Eesti kõrghariduse kvaliteedistandarditest ja hindamise põhimõtetest. Kuigi Tadžikistan ei ole veel liitunud Bologna deklaratsiooniga, vastab sealsete õppekavade struktuur Bologna põhimõtetele, kasutusel on ainepunktisüsteem ning Eesti kogemus kõrghariduse kvaliteedi tagamisel pakkus osalejatele siirast huvi.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ning kvaliteedikindlustuse põhimõtete ülevõtmist aastaks 2020 näeb ette ka Tadžikistani haridusstrateegia. EKKA ülesanne käimasolevas projektis on toetada tadžikke liikumisel nende endi seatud eesmärgi suunas.

EKKA juhataja Heli Mattisen kommenteeris koostööd järgmiselt: “EKKA-l on on olnud sarnased arendusprojektid Moldovas ja Aserbaidžaanis, seega on kogemus olemas. Samas tuleb arvestada Tadžikistani kui regiooni kõige vaesema ning kõrge korruptsiooniriskiga riigi konteksti. Kaks aastat on muidugi lühike aeg selleks, et süsteemi muuta, kuid seemneid saab külvata ning tilk tilga järel uuristab kivisse augu. Esmase mulje põhjal võib öelda, et ülikoolide seas on mitmeid edumeelseid, kuid süsteem tervikuna on ülereguleeritud. Ootamatuks takistuseks kujunes tadžikikeelse kõrgharidust puudutava terminoloogia piiratus, mis raskendab suhtlemist ning nõuab mõistete lahtiseletamist. Hetkel tundub riik olevat olukorras, kus vene keel erialase suhtluskeelena on oma tähtsust kaotamas, kuid tadžiki keel ei ole veel suuteline seda rolli üle võtma.”

Kuulake ka EKKA hindamisjuhi Hillar Baumani kommentaari KUKU raadiole siin.