Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisekspert Hillar Bauman valiti Vene Föderatsiooni akrediteerimisnõukogu (National Accreditation Board) liikmeks

Akrediteerimisnõukogu on Venemaa Rahvusliku Akrediteerimiskeskuse (National Centre for Public Accreditation) kõrgeim otsustuskogu, mis vaatab üle  Venemaa ülikoolide õppekavade  välishindamise aruandeid ja võtab vastu akrediteerimisotsuseid. Nõukogusse kuulub 25 liiget. Esimene istung, kus Hillar Bauman osaleb, toimub 21. märtsil.

Lähem informatsioon:

Hillar Bauman

hillar.bauman@archimedes.ee

Tel 640 0458

National Accreditation Board koduleht: http://www.ncpa.ru/