Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride assotsiatsioon (ENQA) pidas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsel aastafoorumit Tallinnas

Üle 130 kõrghariduse kvaliteediagentuuride esindaja 40  riigist  kohtusid 25.-26. aprillil Tallinna Ülikoolis, et jagada kogemusi ja kavandada ENQA arengut aastateks 2021-2025. Räägiti kõrghariduse ülesannetest  seoses kiirete muutustega ühiskonnas (vt Bert van der Zwaan The landscape of higher education in 2020 and beyond – two levels of change ja Vanessa Debiais-Sainton Building the Universities of the Future) ning arutleti kvaliteediagentuuride ja ENQA rolli üle selles protsessis.

26. aprillil külastasid EKKAt ENQA president Dr Christoph Grolimund ning asepresidendid Caty Duykaerts  ja Dr Eva Ferreira García. Nõukogu liikmed said kuulda muudatustest Eesti kõrghariduse välishindamise süsteemis. Ühiselt arutleti selle üle, kuidas tagada, et kvaliteediagentuuri hindamine ENQA poolt (kord viie aasta jooksul) annaks alati mingi lisaväärtuse, vaatamata sellele, et hindamiskriteeriumid lähtuvad  Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditest ja suunistest, mille muutmiseks on vajalik laiapõhjaline kokkulepe Euroopa tasandil.

ekka-enqa-2019