Tudengite kvaliteedivõrgustik

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) koostöös tudengiesindustega ja SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsuvad ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku.

Tudengite kvaliteedivõrgustiku eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

kvaliteedivorgustiku_joonis

Esiteks on moodustav võrgustik koostööplatvorm tudengitele, mille peamiseks mõtteks on süsteemselt jagada häid praktikaid, analüüsida kitsaskohti ja probleeme ning leida lahendusvõimalusi. Sealjuures võetakse arvesse nii tudengiesinduste, EÜLi kui ka EKKA analüüse ja seisukohti.

Teiseks on võrgustik stardiplatvorm ehk mootor, mille toega kutsutakse nii võrgustiku liikmete kui ka teiste tudengite kaasabil ellu häid algatusi kõrgkoolides ning seda just nendes valdkondades, milles üliõpilaste panus asjakohane on. See, millised on reaalsed sammud eri kõrgkoolides, sõltub kahtlemata ka kõrgkoolide ja tudengiesinduste ootustest.

Ja kolmandaks on võrgustiku liikmed ekspertideks, keda Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur kaasab enda ja teiste agentuuride tegevustesse.

2017. aasta ajakava tudengite kvaliteedivõrgustiku käivitamiseks

Veebruar–detsember Võimalik on kandideerida võrgustiku liikmeks.
Mai Toimub baaskoolitus ja aruteluseminar õppe kvaliteedi hindamisest, parendamisest ja tudengite rollist sealjuures.
Lisainfo toimunud seminarist: http://ekka.archimedes.ee/tudengite-vorgustiku-seminar/
Juuni–oktoober Koostöös võrgustiku liikmetega analüüsitakse õppetöö korraldust puudutavaid küsimusi, sh häid näiteid ja murekohti, kogutakse ideid edasisteks tegevusteks. Tehakse koostööd eri kõrgkooli tudengiesinduste, praktikutega välisriikidest ja teiste osapooltega, et selgitada ootusi ja võimalusi tudengite panuse osas õppetöö kvaliteedi mõjutamisel.
November/Detsember Toimuvad töötoad võrgustiku täpsema tegevuskava loomiseks ning algab tegevuste elluviimine.

 

Kutse tudengite kvaliteedivõrgustikuga liitumiseks

Oled Sa mõelnud, et praktikast ei ole nii palju kasu kui võiks või on Sinu kõrgkoolis just häid näiteid koostööst erinevate organisatsioonidega? Milline tagasiside andmise viis kõrgkooli korralduse, õppetöö või Sinu enda õpingute osas võiks olla kõige tulemuslikum? Millised võimalused aitaksid kaasa tudengite osalusele teadustegevuses või on „teadusmaailm“ miski, millega esmakordne kokkupuude peaks jääma doktoriõpingute aega? Need on mõned küsimused, millega tudengid kvaliteedivõrgustikus tegelevad. Isegi kui Sinul ei ole vastuseid, on Sinu kui tudengi arvamused ja ideed väga väärtuslikud!

Mis on võrgustiku liikme ülesanded 2017. aastal?

  • Osaleda järgmise aasta jooksul koolitusel, võrgustiku kohtumistel (vähemalt 2 sündmust) ja analüüsida kõrgkoolide õppetöö korraldust puudutavaid küsimusi sh häid näiteid ja murekohti;
  • teha koostööd oma kõrgkooli tudengiesinduse ja teiste osapooltega, et selgitada ootusi ja võimalusi tudengite panuse suurendamiseks õppetöö kvaliteedi mõjutamisel;
  • aidata kokku leppida võrgustiku täpsemates eesmärkides ja ülesannetes ning suunata tegevusi oma kõrgkoolis.

Miks liituda?

  • uued pädevused ja oskused, millest on abi erinevate väljakutsete lahendamisel: nt teadmised ja oskused kvaliteedihindamisest, arengu planeerimisest, läbirääkimistest;
  • võimalus mõjutada kõrgharidusmaastikul toimuvat;
  • vabatahtliku töö kogemus;
  • sisukad koolitused, huvitavad aruteluringid ja teised temaatilised sündmused;
  • uued tutvused ja suhtlusvõrgustik;
  • võimalus kandideerida rahvusvahelistesse hindamiskomisjonidesse tudengieksperdiks.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus aadressil maia.eskla@archimedes.ee.

Sooviavalduses palume esitada järgnevad andmed:
1) Nimi
2) Kõrgkool, eriala ja õpingute alustamise aasta
3) E-posti aadress, telefoninumber
4) Kas oled seotud tudengiesinduse või mõne muu tudengeid koondava ühendusega?
5) Lühike selgitus, miks oled huvitatud tudengite kvaliteedivõrgustikku kuulumisest?

Lisainformatsioon: Maia Eskla, tudengite kvaliteedivõrgustiku projektijuht, maia.eskla@archimedes.ee, tel 51941773