Artiklid ja analüüsid

2017

Beerkens, Maarja; Udam, Maiki (2017). Stakeholders in Higher Education Quality Assurance: Richness in Diversity? Higher Education Policy, 1−19, 10.1057/s41307-016-0032-6.

2016

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli (2016). Attitudes of academic staff towards their own work and towards external evaluation, from the perspective of self-determination theory: Estonian case. Quality in Higher Education, 117−126.

Lauri, Liia (2016) Eesti kõrghariduse tugevused ja arenguvajadused õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemuste taustal

Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2016). The information culture of higher education institutions: the Estonian caseInformation Research, 21(3), paper 722.

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise 2015. aasta tulemused

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli, Lauri, Liia (2016). The perceived impact of external evaluation: the system, organisation and individual levels—Estonian case. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research (Lisainfo autoreilt)

2015

Lauri, Liia; Heidmets, Mati; Virkus, Sirje (2015). Information Literacy and Information Culture in Higher Education Institutions. Ettekanne European Conference on Information Literacy, 19. – 23. oktoober, Tallinna Ülikool.

Seema, Riin; Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli (2015).  Ülevaade kutseõppe tasemeõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjal. Uuringu kokkuvõte.

Seema, Riin; Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli (2015). A Summary of the accreditations of curriculum groups of vocational training in 2014 based on reports by assessment committees.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2015). Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk Mida juhid peaksid teadma. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 3(1), 2015, 80–102

2014

Vau, Inga; Varendi, Merle. Changing education – QA and the shift from teaching to learning. Ettekanne European Quality Assurance Forumil, 13. – 15. november, University of Barcelona, Hispaania. Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014.

Kroonmäe, Marge (2014). Ülevaade kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2013/2014.

Kroonmäe, Marge (2014). Kutseõppe akrediteerimise 2014. aasta tulemused.

Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2014). Institutsionaalse akrediteerimise vahekokkuvõte.

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli; Lauri, Liia (2014). Eesti kõrgkoolitöötajate poolt tajutud välishindamise mõju süsteemi/organisatsiooni ja personaalsel tasandil. Uuringu kokkuvõte.

2013

Udam, Maiki (2013). Meeting state, market and academic concerns: Challenge for external quality assurance of higher education institutions. Estonian Case. Tallinna Ülikool. Sotsiaalteaduste dissertatsioonid, 70. Tallinn: TLÜ kirjastus 2013. 153 lk. ISSN 1736-3632 ISBN 978-9949-29-110-6

Bach, T; Dragojevic, D; Findlay, P; Hering, S; Lauri, L; Lynch, O; Olcen, Z; Udam, M (2014). Transparency of European Higher Education through public Quality Assurance Reports. Final report of the project.

Udam, Maiki; Lauri, Liia; Bach, Tiia.  Results of the survey on the use and usefulness of external quality assurance reports for different stakeholders.Transparency of European higher education through public quality assurance reports (527137-LLP-1-2012-1-BE-ERASMUS-EMGR).

Kroonmäe, Marge (2013) Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013.

Lauri, Liia. Välishindamine kõrghariduses (2013). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2012/2013.

Udam, Maiki; Heidmets, Mati (2013). Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia. In Quality in Higher Education

Tüür, Liia; Mattisen, Heli (2013). From Study Programme Accreditation to Study Programme Group Assessment. In INQAAHE Proceedings

2012

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine -pilootvoor 2011 (koostajad Marge Kroonmäe, Liia Tüür, Heli Mattisen)

Üleminekuhindamine – kõrghariduse välishindamise erijuhtum Eestis 2009-2011 (koostajad Hillar Bauman, Heli Mattisen)

Transitional Evaluation: A Special Case of External Evaluation of Higher Education in Estonia 2009-2011 (by Heli Mattisen and Hillar Bauman)