Täienduskoolituse nõukoda

Täienduskoolituse nõukoja eesmärgiks on toetada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamist järgmistesse tegevustesse panustamisega:

 • anda tagasisidet täienduskoolituse kvaliteedi hindamise juhendi projektile;
 • kooskõlastada täienduskoolituse kvaliteedi hindamise juhend;
 • kooskõlastada ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile täienduskoolituse kvaliteedi arendamiseks (sh seadusandluse muutmiseks);
 • olla valdkondlikeks kõneisikuteks – levitada nõukoja poolt heaks kiidetud põhimõtteid ja hindamiste tulemit sidusrühmade hulgas.

Täienduskoolituse nõukotta kuuluvad nii riigi, täienduskoolituste suurtellijate kui ka koolitusasutuste katusorganisatsioonide esindajad.

Nõukoja kooseis:

 • Annika Allikas, Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit, juhatuse esimees;
 • Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda, tegevjuht;
 • Ants Sild, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit,  juhatuse liige ja Baltic Computer Systems AS-i juhataja;
 • Birgit Lao, SA Innove, juhatuse liige, asendusliige Tanel Oppi;
 • Elo Allemann, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Innovatsioonikeskuse juhataja;
 • Kaido Vestberg, Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit, juhatuse esimees;
 • Külli Ojasaar, Koolitusjuhtide Kogu esindaja, Tartu Linnavalitsuse personalijuht;
 • Margit Düüna, Eesti Vabaharidusliit, volikogu esimees;
 • Piret Lemsalu, Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonda kuuluva AS Hoolekandeteenused, juhatuse liige;
 • Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa, juhatuse liige;
 • Tanel Linnus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, aseesimees;
 • Teele Päivalill, PARE esindaja, Omniva personaliarenduse projektijuht;
 • Terje Haidak, Haridus- ja Teadusministeerium, Täiskasvanuhariduse osakonna juhataja;
 • Ülle Kesli, Eesti Akadeemilise Täienduskoolituse Koostöövõrgustiku esindaja, Tartu ülikooli Elukestva õppe keskuse täiendusõppekeskuse juhataja.

Nõukoja kutsub kokku ning koosolekuid kavandab ja juhib Heli Mattisen.