Rahvusvaheline koostöö

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur on European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) täisliige ning osaleb European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) võrgustikus.

EKKA kuulub Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse – EQAR

      INQAAHE

EKKA rahvusvaheline tegevus hõlmab nii piiriülest hindamistegevust, rahvusvahelist nõustamist kui muid rahvusvahelisi projekte. 


Piiriülesed hindamised: kõrgharidusestäienduskoolituses


EKKA osalus rahvusvahelistes projektides

Twinning projekt Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks 2015-2017 Lisainfo: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur võitis koos Soome Hariduse Hindamisagentuuriga (KARVI) Twinning projektide konkursi Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks
Twinning projekti tutvustus inglise keeles
Moldova kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (ANACIP) hindamisekspertide koolituse metoodika väljatöötamine ja koolituste läbiviimine 2016 Projekt on jätkutegevuseks arengukoostöö projektile „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“, mille raames käivitati 2015. aastal Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri (ANACIP). Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.arengukoostoo_est_rgb
Õigusteaduse magistriõppekavade hindamine Moldova Vabariigis 2015 Lisainfo: General Report (ENG)
Hindamisotsused (ENG)
EKKA võitis Moldova õigusteaduse magistriõppekavade akrediteerimise hanke
EKKA lõpetas õigusteaduse magistriõppekavade hindamise Moldova Vabariigis
Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis 2014-2015 Projekt toetab Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri ülesehitamist.Konkreetseteks tegevusteks on koostöös Moldova haridusministeeriumiga vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine, hindamismetoodika väljatöötamine, agentuuri töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine ning töötajate ja hindamisekspertide koolitamine. Projekti lõppfaasis on kavas akrediteerimiste piloteerimine ühes kõrg- ning ühes kutsekoolis.Projekt kestab 9 kuud – septembrist 2014 kuni maini 2015 ning selle kogumaksumus on 132 813 eurot.Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.arengukoostoo_est_rgb
Transparency of European higher education through public quality assurance reports – EQArep 2012-2014 Lisainfo: EQArep veebileht (ENG)
ENQA EQArep (ENG)
Bach, T; Dragojevic, D; Findlay, P; Hering, S; Lauri, L; Lynch, O; Olcen, Z; Udam, M (2014). Transparency of European Higher Education through public Quality Assurance Reports. Final report of the project. (ENG)