KUTSE OSALEMA TUDENGITE KVALITEEDIVÕRGUSTIKU TEGEVUSKAVA KOOSTAMISE TÖÖTUBADES!

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) koostöös tudengiesindustega ja SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kutsuvad ellu üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku. Moodustatav kvaliteedivõrgusik saab olema nii koostööplatvormiks kui heade algatuste käivitajaks. Võrgustiku eesmärk on suurendada üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate lahenduste leidmisel.

Tegevuskava koostamise töötubades osalemine on võimalus anda oma panus üle-eestilise tudengite kvaliteedivõrgustiku toimima hakkamisele! Töötubades otsitakse uudseid lahendusi valitud arenguvajadusele, mis on selgunud EKKA analüüsidest, EÜLi arengukavast ning intervjuudest üliõpilastega.

Töötubades kasutatakse loovaid koosloome meetodeid, mida iga osaleja saab soovi korral oma edasiste projektide ja tegemiste juures ka ise rakendada. Tegevused toimuvad väiksemates meeskondades ning vähem tähtsaks ei saa pidada värvikat kontaktide ringi, mis tekib koostööst eri kõrgkoolide tudengitega. Osalema on oodatud üliõpilased olenemata sellest, kas nad on tudengite kvaliteedi võrgustikuga liitunud.

Toimumise ajad 1. TÖÖTUBA: 19. november kl 11-17
2. TÖÖTUBA:  3. detsember kl 11-17
Asukoht Tallinn (aadress edastatakse registreerunutele)
Töötubade sisu lühikirjeldus 1. TÖÖTUBA: Ideestamine (meeskondade moodustamine; seotud osapoolte kaardistamine; probleemide täpsem kaardistamine; ideede genereerimine; olulisuse/ keerukuse maatriks)
2. TÖÖTUBA: Prototüüpimine ja tegevuskava kirjutamine (ideede täiendav testimine ja esitlus; ideede valik; ideaal-protsessi stsenaarium; prototüüpimine; plaani koostamine)
Sihtgrupp Tudengite kvaliteedivõrgustiku liikmed ja liitumisest huvitatud; tudengiesinduste juhatused ja liikmed; tuutorid, kursusevanemad; teised õppe kvaliteedi edendamisest huvitatud üliõpilased.
Registreerumine Osalemiseks palume teada anda hiljemalt 10. novembriks registreerumisvormi kaudu (kohtade arv on piiratud)
Lisainformatsioon, küsimused, ettepanekud Maia Eskla, tudengite kvaliteedivõrgustiku projektijuht
maia.eskla@archimedes.ee