Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise teabepäev

 

2016.a akrediteeritavate õppekavarühmade koolimeeskondade teabepäev toimub

29. oktoobril 2015

von Stackelberg Hotel Tallinn konverentsikeskuses

Toompuiestee 23, Tallinn

Teabepäeva päevakava

Akrediteerimise ajakava 2016 (projekt)

 

Registreerumine

Eesnimi ja perekonnanimi*

Kool*

Amet*

Õppekavarühm*

E-posti aadress*

Märkused, kommentaarid

Andmed ESF statistikaks

Vanus*
 noorem kui 25 25-54 55 ja vanem

Haridustase*
 Üldkeskharidus Kutseharidus Keskeriharidus Kõrgharidus Magistrikraad Doktorikraad

Emakeel*
 eesti keel vene keel muu

Kas olete FIE*
 jah ei