Kutsehariduse hindamisnõukogu

Hindamisnõukogusse kuuluvad kutsehariduse ja kutsehariduse kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.

Hindamisnõukogu koosseisu kinnitas Sihtasutuse Archimedes nõukogu 08.05.2019 protokolliga nr 125.

Kutsehariduse nõukogusse kuuluvad:

Indrek Peterson

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor; Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Triin Ploompuu Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht; Eesti Masinatööstuse Liidu kutsekomisjoni esimees
Jüri Jõema

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht; Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Pille Meier

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu hariduse ja tööstuse teemajuht, puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klastri juht; Metsanduse Kutsenõukogu esimees, metsanduse kutsekomisjoni esimees

Kutsenõukogude esimeeste kogu poolt nimetatud liige

Maarika Liivamägi Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht; Teeninduse Kutsenõukogu liige
Sole-Riin Sepp Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liige
Jana Trolla AS Lõuna-Eesti Haigla õendusjuht
Tiia Randma

Kutsehariduse hindamisnõukogu esimees

SA Kutsekoja juhatuse liige; OSKA arendusjuht

Tanel Oppi SA Innove haridusuuenduste agentuuri juht
Anneli Entson Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Gerli Aas Eesti Töötukassa strateegiajuht
Erni Ajaots

Kutsehariduse hindamisnõukogu aseesimees

Kehtna Kutsehariduskeskuse õppeosakonna juhataja, kooli nõukogu liige; Eesti Geodeetide Ühingu kutsekomisjoni liige ja kutseeksami hindamiskomisjoni liige; Eesti Geoloogia Seltsi kutsekomisjoni liige

Liisbeth Michelson 2016– praeguseni Tartu Kutsehariduskeskus bürootöö eriala (kutsekeskharidus) õpilane, Tartu KHK õpilasesinduse esimees (2018–2019), kooli nõukogu liige

 

Kutsehariduse hindamisnõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

Kutsehariduse hindamisnõukogu moodustamise kord (kinnitanud SA Archimedes nõukogu 09.04.2019)

Kutsehariduse hindamisnõukogu töökord (kinnitanud SA Archimedes nõukogu 09.04.2019)