Kutsehariduse hindamisnõukogu

Hindamisnõukogusse kuuluvad kutsehariduse ja kutsehariduse kvaliteedi tagamise eksperdid, kes on oma tegevuses sõltumatud.

Hindamisnõukogu moodustas haridus- ja teadusminister 20.06.2014 nr 274 käskkirjaga  ja muutis hindamisnõukogu koosseisu 24.11.2015 nr 442 käskkirjaga ning 12.04.2018 käskkirjaga nr 274.

Nõukogusse kuuluvad:

Tiia Randma, hindamisnõukogu esimees SA Kutsekoda
Jüri Jõema, hindamisnõukogu aseesimees Kutsenõukogude Esimeeste Kogu esindaja (IKT valdkond)
Helen Põllo Haridus- ja Teadusministeerium
Kaie Piiskop SA Innove
Meidi Sirk Hariduse Kutsenõukogu esindaja
Anneli Entson Eesti Tööandjate Keskliit
Mait Palts Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Sirje Potisepp Kutsenõukogude Esimeeste Kogu esindaja (toiduainete tööstuse ja põllumajanduse valdkonnad)
Allan Märk Kutsenõukogude Esimeeste Kogu esindaja (mehaanika, metallitöö ja ehituse valdkonnad)
Raigo Triik haridus- ja teadusministri nimetatud esindaja (turismi-, majutus- ja totlustusvaldkond)
Indrek Peterson haridus- ja teadusministri nimetatud esindaja (ehitusvaldkond)
Alari Lõhmus haridus- ja teadusministri nimetatud esindaja (transporditehnika ja logistika valdkonnad)
Hille Voolaid Haridus- ja Teadusministeerium

 

Kutsehariduse hindamisnõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

Kutsehariduse hindamisnõukogu moodustamise kord (viimati muudetud 09.04.2019)

Kutsehariduse hindamisnõukogu töökord (viimati muudetud 09.04.2019)