Ühisõppekava hindamine

HTM võib kaasata EKKA ka ühisõppekavade hindamisse, kui ekspertiisi vajatakse mõne kindla nõude täitmise osas. Näiteks, kas ühisõppekava alusel läbiviidava õppe kvaliteet on piisav ning kas ühisõppekavas kirjeldatud õpiväljundid on õppekavaga saavutatavad.

HTM täpsustab EKKA-le esitatavas lähteülesandes, milliste nõuete osas on vajalik EKKA ekspertiis. Lähteülesande koopia saadab Haridus- ja Teadusministeerium ka taotluse esitanud kõrgkoolile.