Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Õppekavagruppide kvaliteedi hindamisele ei järgne sanktsioone, ekspertide hinnangutel on soovitav iseloom.

Õppekavagrupp

Õppekavagrupp on ISCED97 liigitusest lähtuv uus õppekavade alajaotus, mis on kehtestatud kõrgharidusstandardi lisas ja mis sisaldab endas nii õppesuundade kui õppekavarühmade tunnuseid.  

Hindamise tulemus

Kvaliteedi hindamise tulemuseks on hindamisotsus ja konkreetsed ettepanekud, kuidas õppeasutusel on võimalik õppe kvaliteeti parandada.

Samas on kvaliteediagentuuril kohustus teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi juhul, kui õppe kvaliteet on võrreldes eelmise kvaliteedi hindamise tulemusega oluliselt halvenenud. Sellisel juhul peab minister algatama riikliku järelevalve, mille tulemuseks võib kõige halvemal juhul olla õppe läbiviimise õiguse äravõtmine. Koos otsusega õppe läbiviimise õigus ära võtta, peab kaasnema lahendus, kuidas õppeasutuses õppivad üliõpilased saavad oma õpinguid jätkata.

Millal toimub hindamine?

Õppekavagruppide kvaliteedi hindamine käivitub pärast seda, kui kõrgkoolid on üleminekuhindamise või (uues õppekavagrupis õppe läbiviimise taotlemisel) õppe kvaliteedi hindamise tulemusel saanud õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse (vt üleminekuhindamine ja õppe läbiviimise õiguse taotlemine).

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine toimub kord 7 aasta jooksul, kui agentuur ei ole eelmise kvaliteedi hindamise tulemustest lähtudes kehtestanud kuni 3-aasta pikkust tähtaega.

 

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel  (viimati muudetud 21.02.2013)

Seletuskiri

 

 


 

Facebook

SA Archimedes, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur | Toompuiestee 30, Tallinn 10149 | ekka@archimedes.ee | Tel: +372 640 0455     

Edicy. Tee ise koduleht!