Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded

Usuteadus

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (8/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
EELK Usuteaduste Instituut Hindamisnõukogu otsus (8/04/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminarl Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019)

Järgmine hindamine 2025.a.

*Esitada hiljemalt 01.09.2021 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Hindamisaruanne

Muusika ja teatrikunst 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Hindamisnõukogu otsus (20/06/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne (muusika õppekavad)
Hindamisaruanne (teatrikunsti õppekavad)
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 02.02.2020 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne

Ajakirjandus ja infolevi

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 29.09.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Matemaatika ja statistika

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Kunstid

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool snõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Kõrgem Kunstikool Pallas Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Eesti Kunstiakadeemia Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 29.09.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Euroakadeemia Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Hindamisnõukogu otsus (29/09/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Arhitektuur ja ehitus

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (12/06/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 12.06.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne (arhitektuur);
Hindamisaruanne (ehitus)
Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (12/06/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 12.06.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne (arhitektuur);
Hindamisaruanne (ehitus)
Tallinna Tehnikakõrgkool Hindamisnõukogu otsus (12/06/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne (arhitektuur);
Hindamisaruanne (ehitus)
Eesti Kunstiakadeemia Hindamisnõukogu otsus (12/06/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne (arhitektuur)

Riigikaitse

Kaitseväe Akadeemia Hindamisnõukogu otsus (12/06/2017) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne

Põllumajandus, metsandus ja kalandus

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017)

Järgmine hindamine 2023.a.

*esitada hiljemalt 10.03.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Hindamisaruanne

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017)

Järgmine hindamine 2023.a.

*esitada hiljemalt 10.03.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017)

Järgmine hindamine 2023.a.

*esitada hiljemalt 10.03.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta

Hindamisaruanne

Ärindus ja haldus

Euroakadeemia Hindamisnõukogu otsus (21/08/18) Järgmine hindamine 2025.
*esitada hiljemalt 21.08.2020 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Hindamisnõukogu otsus (21/08/18) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (12/06/17) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Hindamisnõukogu otsus (12/06/17) Järgmine hindamine 2024.a.
*esitada hiljemalt 12.06.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Estonian Business School Hindamisnõukogu otsus (11/04/17) Järgmine hindamine 2023.a.
*Esitada hiljemalt 11.04.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Hindamisnõukogu otsus (11/04/17) Järgmine hindamine 2023.a.
*Esitada hiljemalt 11.04.2019 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (11/04/17) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Sisekaitseakadeemia Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne

Tervishoid

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (02/02/2018) Järgmine hindamine 2024.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
* seatud kõrvaltingimus täidetud.
Hindamisaruanne
Tartu Tervishoiu Kõrgkool Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2021.a.
Hindamisaruanne

Sisekaitse

Sisekaitseakadeemia Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne

Õigusteadus

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne

Sotsiaalteadused

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne

Füüsikalised loodusteadused

Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne

Transporditeenused

Eesti Lennuakadeemia Hindamisnõukogu otsus (06/01/2017) Järgmine hindamine 2023.a.
* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsus; kõrvaltingimuse täitmise aruanne
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikakõrgkool Hindamisnõukogu otsus (05/02/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (05/02/2016) Järgmine hindamine 2020.a.
Hindamisaruanne

Keeled ja kultuurid

Euroakadeemia Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2021.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (05/02/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (05/02/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne

Humanitaaria

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne

Sotsiaalteenused

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Hindamisnõukogu otsus (21/08/18) Järgmine hindamine 2025.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/09/2015); Hindamisnõukogu otsus (10/03/2017) Järgmine hindamine 2020.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne

Bio- ja keskkonnateadused

Euroakadeemia Hindamisnõukogu otsus (21/08/2018) Järgmine hindamine 2021.a.
Hindamisaruanne
Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (15/03/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/03/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus (18/06/2015) Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (18/06/2015) Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne

Keskkonnahoid

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (15/03/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
*seatud kõrvaltingimus täidetud
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus (15/03/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne
Euroakadeemia Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2018.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2020.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne

Tehnika, tootmine ja tehnoloogia

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus (8/04/2019) Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Eesti Lennuakadeemia Hindamisnõukogu otsus (06/01/2017) Järgmine hindamine 2023.a.
* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsus; kõrvaltingimuse täitmise hindamisaruanne
Hindamisaruanne
Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2019.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikakõrgkool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
* Seatud kõrvaltingimus täidetud, vastav otsuskõrvaltingimuse täitmise hindamisaruanne
Hindamisaruanne I
Hindamisaruanne II

Sport

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne

Isikuteenindus

Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus (26/02/2019) Järgmine hindamine 2025.a.
*Esitada hiljemalt 26.02.2021 kirjalik aruanne kõrvaltingimuse täitmise kohta
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2019.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisotsus Järgmine hindamine 2022.a.
*Seatud kõrvaltingimus tühistatud õppekavale vastuvõtu lõppemise tõttu
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisotsus Järgmine hindamine 2022.a.
Hindamisaruanne

Meditsiin

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2020.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hindamisnõukogu otsus (11/11/2016) Järgmine hindamine 2023.a.
Hindamisaruanne

Informaatika ja infotehnoloogia

Eesti Infotehnoloogia Kolledž Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2021.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2021.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Tehnikaülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2020.a.
Hindamisaruanne
Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2020.a.
Hindamisaruanne

Psühholoogia

Tartu Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2023.a.
Hindamisaruanne
Tallinna Ülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine: 2023.a.
Hindamisaruanne

Veterinaaria

Eesti Maaülikool Hindamisnõukogu otsus Järgmine hindamine 2023.a. Seatud kõrvaltingimus täidetud.
Hindamisaruanne