Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise ajakava

2017 kevad

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
Riigikaitse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused RAK, MAG
Ajakirjandus ja infolevi Tallinna Ülikool BAK, MAG
  Tartu Ülikool RAK, BAK, MAG
Arhitektuur ja ehitus Eesti Kunstiakadeemia INT, MAG
  Eesti Maaülikool BAK, INT, MAG
  Tallinna Tehnikakõrgkool RAK
  Tallinna Tehnikaülikool RAK, BAK, INT, MAG
Ärindus ja haldus Eesti Maaülikool BAK, MAG
  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RAK, MAG
Matemaatika ja statistika Tallinna Ülikool BAK
  Tartu Ülikool BAK, MAG
Kunstid Eesti Kunstiakadeemia BAK, MAG
  Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor RAK
  Euroakadeemia RAK

2017 sügis

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
Kunstid Tallinna Ülikool RAK, BAK, MAG
  Tartu Kõrgem Kunstikool RAK
  Tartu Ülikool RAK, BAK, MAG
Tervishoid Tallinna Ülikool MAG
Muusika ja teatrikunst Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia BAK, MAG
  Tallinna Ülikool BAK, MAG
  Tartu Ülikool RAK, BAK, MAG
Meditsiin Tartu Ülikool DOK
Sport Tartu Ülikool DOK
Humanitaaria Tallinna Ülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Keeled ja kultuurid Tallinna Ülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Usuteadus Tartu Ülikool DOK
Tehnika, tootmine ja tehnoloogia Eesti Maaülikool DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK

 2018 kevad

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
     
Keeled ja kultuurid Euroakadeemia RAK
Keskkonnahoid Euroakadeemia RAK, MAG
  Tartu Ülikool DOK
Sotsiaalteadused Euroakadeemia RAK
Ärindus ja haldus Euroakadeemia RAK, MAG
  Lääne-Viru Rakenduskõrgkool RAK
Sotsiaalteenused Lääne-Viru Rakenduskõrgkool RAK
Informaatika ja infotehnoloogia Tallinna Ülikool DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Matemaatika ja statistika Tartu Ülikool DOK
Arhitektuur ja ehitus Eesti Kunstiakadeemia DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
Bio- ja keskkonnateadused Eesti Maaülikool DOK
  Tallinna Ülikool DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Füüsikalised loodusteadused Tallinna Ülikool DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Põllumajandus, metsandus ja kalandus Eesti Maaülikool DOK
Veterinaaria Eesti Maaülikool DOK

 

2018 sügis

Õppekavagrupp Kõrgkool Õpe
Usuteadus Tartu Ülikool BAK, MAG
  EELK Usuteaduse Instituut RAK, MAG
  EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar RAK
  EMK Teoloogiline Seminar RAK
Isikuteenindus Tallinna Ülikool BAK, MAG
Psühholoogia Tallinna Ülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Sotsiaalteenused Tallinna Ülikool DOK
Sotsiaalteadused Tallinna Ülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK
Ärindus ja haldus Estonian Business School DOK
  Tallinna Tehnikaülikool DOK
Õigus Tartu Ülikool DOK
Ajakirjandus ja infolevi Tartu Ülikool DOK
Kunstid Eesti Kunstiakadeemia DOK
Muusika ja teatrikunst Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia DOK
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus Tallinna Ülikool DOK
  Tartu Ülikool DOK