Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamisel hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Õppekavagruppide kvaliteedi hindamisele ei järgne sanktsioone, ekspertide hinnangutel on soovitav iseloom. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamist viiakse läbi kõrghariduse esimesel ja teisel astmel ning doktoriõppes.

Õppekavagrupp

Õppekavagrupp on ISCED97 liigitusest lähtuv õppekavade alajaotus, mis on kehtestatud kõrgharidusstandardi lisas ja mis sisaldab endas nii õppesuundade kui õppekavarühmade tunnuseid.

Hindamise tulemus

Kvaliteedihindamise tulemuseks on EKKA hindamisnõukogu otsus, kus määratakse, kas järgmine hindamine toimub seitsme aasta või lühema aja möödumisel ja konkreetsed ettepanekud, kuidas õppeasutusel on võimalik õppe kvaliteeti parandada.

Samas on kvaliteediagentuuril kohustus teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi juhul, kui õppe kvaliteet on võrreldes eelmise kvaliteedi hindamise tulemusega oluliselt halvenenud. Sellisel juhul peab minister algatama riikliku järelevalve, mille tulemuseks võib kõige halvemal juhul olla õppe läbiviimise õiguse äravõtmine. Koos otsusega õppe läbiviimise õigus ära võtta, peab kaasnema lahendus, kuidas õppeasutuses õppivad üliõpilased saavad oma õpinguid jätkata.

Millal toimub hindamine?

Õppekavagruppide kvaliteedi hindamine käivitub pärast seda, kui kõrgkoolid on üleminekuhindamise või (uues õppekavagrupis õppe läbiviimise taotlemisel) õppe kvaliteedi hindamise tulemusel saanud õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine toimub vähemalt kord 7 aasta jooksul.

Vaata ka:
Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel läbi viidava õppekavagrupi kvaliteedihindamise ajakava 2014-2019

Doktoriõppe õppekavagruppide hindamise ajakava 2017-2018

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamist reguleerivad dokumendid

Järgmised õppekavagrupi kvaliteedihindamist puudutavad dokumendid leiate alajaotusest EKKA -> Regulatsioonid -> Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

  • Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
  • Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord

Õppekavagrupi eneseanalüüsi koostamise juhend kõrghariduse esimesel ja teisel astmel  (2016)

Doktoriõppe õppekavagrupi eneseanalüüsi koostamise juhend (2017)