Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamisel hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Õppekavagruppide kvaliteedi hindamisele ei järgne sanktsioone, ekspertide hinnangutel on soovitav iseloom. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamist viiakse läbi kõrghariduse esimesel ja teisel astmel ning doktoriõppes.

Õppekavagrupp

Õppekavagrupp on ISCED97 liigitusest lähtuv õppekavade alajaotus, mis on kehtestatud kõrgharidusstandardi lisas ja mis sisaldab endas nii õppesuundade kui õppekavarühmade tunnuseid.

Hindamise tulemus

Kvaliteedihindamise tulemuseks on EKKA hindamisnõukogu otsus, kus määratakse, kas järgmine hindamine toimub seitsme aasta või lühema aja möödumisel ja konkreetsed ettepanekud, kuidas õppeasutusel on võimalik õppe kvaliteeti parandada.

Millal toimub hindamine?

Õppekavagruppide kvaliteedi hindamine käivitub pärast seda, kui kõrgkoolid on üleminekuhindamise või (uues õppekavagrupis õppe läbiviimise taotlemisel) õppe kvaliteedi hindamise tulemusel saanud õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine toimub vähemalt kord 7 aasta jooksul.

Vaata ka:
Kõrghariduse esimesel ja teisel astmel läbi viidava õppekavagrupi kvaliteedihindamise ajakava 2014-2019

Doktoriõppe õppekavagruppide hindamise ajakava 2017-2018

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamist reguleerivad dokumendid

Järgmised õppekavagrupi kvaliteedihindamist puudutavad dokumendid leiate alajaotusest EKKA -> Regulatsioonid -> Kõrghariduse hindamist reguleerivad dokumendid:

  • Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
  • Doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedi hindamise kord

Alajaotusest EKKA -> Eksperdile -> Kasulikke linke:

  • Suunised hindajatele: õppekavagrupi kvaliteedihindamine kõrghariduse I ja II astmel ning õppekavagrupi kvaliteedihindamine doktoriõppes
  • Õppekavagrupi kvaliteedihindamise aruande vorm